Current video watch online. Цемент нархлари


АО «Кувасайцемент» » Махсулот

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 28.03.2009й. №87 қарорига асосан корхонада ахоли эхтиёжини цемент махсулатлари билан таъмирлаш учун корхона қошида , савдо дўкони фаолият юритиб келяпти. Цементни нархи товар хомашё биржасининг ўртача нархи белгиланади. Нақд ва пластик карталарга сотилади.

Цементни тури Нархи
Сульфатга чидамли портланд цемент ССПЦ 400 Д20. ГОСТ 22266-94 565,837

* Нарх хафтанинг хар Сешанба куни янгиланади ва бир хафта давомида ўзгармайди.

«Кувасайцемент» АЖ цемент нархлари архиви.

Хар куни корхонада 3000 тона цемент ишлаб чиқарилади, 28.71% тўғридан тўғри шартномалар асосида Давлат дастурлари асосида курилаётган “Болалар Спортини Ривожлантириш Жамғармаси”ни бинолари, умумтаълим мактаблари, академик лицейлар, касб-таълим коллежлари, соғликни сақлаш биноларини, «Мурувват» ва «Саховат» уйларини биноларни қурилишига ва капитал таъмирлашга етказиб берилади.

 

Махсулот сертификатлари

Технологик схемада кўрсатилган асосий операцияларга асосланиб газсимон ёқилғи ишлатилган холда цемент ишлаб чиқариш жараёни қурик ва хўл усулда амалга оширилади.

Каръерларда хом ашёни қазиб олиш

Охактош, турпокли қўшимчалар (сланецглина, ракушечник) туффоалевролит асосидаги вулқонли конгломерат Лоғон, Қизил-Қия, Лоғон- Оқтош, Каринкурсайск, Таш-Булак, Чал-Таш ва Джил-жиган каръерларидан портлатиш ишлари қўлланилган холда очиқ ишланмалар йўли орқали олинади. Қазилган хом-ашё экскаваторлар ёрдамида машинларга юкланиб, майдалаш жараёни ишлари олиб бориш учун махсус хом ашё майдонларга ташилади.

Хом-ашёни майдалаш

Хом-ашё майдонидан хом-ашё қўшимчалари шековой майдалагичга юборилади, у ерда уларни майдалаш ишлари олиб борилади. Маълум хажмга майдаланган хом-ашё транспортёр ленталар орқали молотокли майдалагичга керакли хажмга келтириш учун иккинчи маротаба майдаланади. Шундан сўнг хом-ашё транспортёр ленталари орқали жамланган хом-ашё омборига юборилади.

Хом-ашёни омборда жойлашиши

Майдаланган хом-ашё (охакттош,тупроқли қўшимчалар(сланец, глина, ракушечник) туффоалевролит асосидаги вулқонли конгломерат) хом-ашё омборида алохида-алохида жойлаштирилади. Темир моддаси бор қўшимчалар корхонага машиналарда ёки темир йўл орқали олиб келиниб хом-ашё омборида алохида жойлаштирилади.

Хом-ашёни меъёрлаш

Хом-ашё омборида грейфер кранлар ёрдамида майдаланган хом-ашё қўшимчалари бункерларга жойлаштирилади ва реверсив транспортёрлар ёрдамида ДВНД-100 торози дозаторларига тушади, улар ёрдамида хом-ашёни хўл усул билан майдалаш тегирмонларига келиб тушади.

Хом-ашё шламини тайёрлаш

Хом-ашё цехида тегирмонларга хом-ашё аралашмаси қўшимчалари билан биргаликда, техник сув берилади хом-ашёни хўл усулда майдалаб хом-ашё шлами хосил қилинади.

Хом-ашё шламини сақлаш

Майдаланган хом-ашё шламини сақлаш ва аралаштириш учун насослар ёрдамида вертикал ховузларга юборилади. Шлам таркибидаги элементлар мидори (кимёвий таркиби), намлиги, титр, ёйилувчанлиги ва майдаланганлик миқдори ўрганилади.

Кондицион хом-ашё шламни корректировка қилиш ва сақлаш

Вертикал ховузда сақланаётган хом-ашё шламини технологик характеристикаси аниқлангандан сўнг, керакли таркибдаги хом-ашё шлами горизонтал ховузларга қуйилади.

Горизонтал ховузларда сақланаётган хом-ашё шлами қотиб қолмаслиги учун механик ва пневматик , яъни хаво билан аралаштириб турилади.

Кондицион хом-ашё шламни куйдириш

Горизонтал ховузлардан кондицион хом-ашё шлами питателлари орқали печканинг совуқ қисмига юборилади.

Хом-ашё шлами клинкер холига келтириш учун айланма печларда куйдирилади. Печдан ўтиш жараёнида хом-ашё шлами клинкер холига келиши учун берилган минерал ва кимиёвий таркиби асосида бир нечта қуритиш, декарбонлаш босқичларидан ўтади. Куйдирилгандан сўнг клинкер тез совутиш учун рекуператор музлатгичларига юборилади. Совутилган клинкер омборларга ўтказилади.

Чиқаётган газларни чангдан зарарсизлантириш

Айланма печларда хом-ашё шламини пишириш , печ газларини ва пиширилувчи материални қарши оқими принципи асосида олиб борилади. Намлик ва майда дисперсли ярим тайёр махсулот билан бойитилган печь орти газлари печлардан олиб чиқилиб печ ортидаги қурилмаларда (чанг камераси ва электрофильтр) зарарсизлантирилади. Чанг камераларида печь орти чангининг дағал дисперсли қисми ушлаб қолинади. Майда дисперсли чанглар эса электрофильтрлар ёрдамида ушлаб қолинади.

Печ орти чангини саралаш

Печ орти қурилмаларида ушлаб қолинган чанг тўпланиб технологик жараёнга қайта юборилади.

Печ орти чангини қайтарилиши

Фуллернасослар ёрдамида чанг форсункалари орқали печ орти чанглари технологик жараёнга печнинг иссиқ қисмидан кайта берилади.

Қўшимчаларни сақланиши

Актив минерал қўшимчалар ва гипсли тош корхонага транспорт воситалари ёрдамида ёки темир йўл орқали олиб келиниб махсус майдончада сақланади.

Қўшимчаларни майдалаш

Сақлаш майдонларидан актив минерал қўшимчалар ва гипсли тош майдалаш учун молотокли майдалагичга юкланади. Хар бир қўшимчаларни майдалаш алохида олиб борилади. Майдалангандан кейин майдаланган хом-ашё транспортерлар ёрдамида клинкер ва қўшимчалар бирлаштирилган омборга жойлаштирилади.

Клинкер ва қўшимчаларни жойлаштирилиши

Ковшли транспортер ёрдамида куйдирилган клинкер, клинкер ва қўшимчаларни сақлаш учун ва кейинчалик технологик жараёнларда фойдаланиш учун умумий омборга жойлаштирилади.

Актив минерал қўшимчалар ва гипсли тошлар хам майдалангандан кейин умумий омборга жойлаштирилади.

Қўшимчалар ва клинкерни меъёрлаштириш

Умумий омбордан клинкер, минерал қўшимчалар ва гипсли тош грейфер кранлари ёрдамида цемент ишлаб чиқариш тегирмонларининг бункерларига юкланади ва ДВНД-32 типли тарозили дозатор ёрдамида тегирмонларга берилади. Ишлаб чиқарилаётган цемент махсулотнинг турига қараб қўшимчалар тури ва қўшимчалар керакли микдорда қўшилади.

Клинкер ва қўшимчаларнинг майдаланиши

Клинкер ва минерал қўшимчаларнинг умумий майдаланиши узулксиз ишлаб турадиган цемент тегирмонларида амалга оширилади. Хосил бўлган цемент майдаланиш даражаси махсулот номенклатурасига норматив хужжатлар ёрдамида регламентлаштирилади. Церраносолар ёрдамида тайёр цемент махсулоти цемент сақлаш силосларига, яъни омборларига юборилади.

Цементни сақлаш

Ишлаб чиқарилган цемент махсулоти вертикал цемент силос омборларида сақланади ва у ерда талаб даражасида сақлашга шароит яратилаган (ифлосланиш ва намланишдан химоя қилинади).

Махсулот қайси турига , номенклатурасига қараб цемент алоҳида цемент омборларига жойлаштирилади ва сақланади.

Цементни юклаш

Вертикал цемент силосларининг пастки қисмида жойлаштирилган махсус юкловчи қурилмалар ёрдамида цемент харидорларга етқазиш учун махсус темир йўл вагонлари ёки автотраснспортларга юкланади.

Цемент является одним из важнейших строительных материалов. Его применяют для изготовления бетонов, бетонных и железобетонных изделий, строительных растворов, асбестоцементных изделий. Производство цемента существует и совершенствуется более 180 лет. Нет страны в мире, которая не производила бы или не покупала бы портландцемент. Этот продукт выпускается в огромных объемах и остается важнейшим строительным материалом. Причины, определяющие повсеместное распространение цемента – дешевизна и неограниченные возможности применения.

Если обратиться к истории, то мы вспомним, что первым вяжущим материалом, которые использовали для строительства – была необожженная глина. Однако она не давала ожидаемого результата во влажных условиях. Около 3000-4000 лет до н.э. были найдены способы получения искусственных вяжущих путем обжига некоторых горных пород и тонкого измельчения продуктов этого обжига. Первым был строительный гипс (получаемый обжигом гипсового камня), а затем и известь (получаемая обжигом известняка). Есть сведения, что египтяне использовали смешанные известково-гипсовые растворы при строительстве пирамид. Однако гипс долгое время не терял своих позиций – вследствие меньшей энергоёмкости при производстве, в том же Египте топливо было чрезвычайно дефицитным.

Впервые широко известь стала применяться в Греции для облицовочных работ и в гидротехнических сооружениях. Но лишь в римский период началось массовое применение извести для кладочных растворов.

Римляне развили строительное искусство, оставив после себя знаменитые памятники древнего мира. Римляне так же составили первые рекомендации по изготовлению и применению известковых растворов. Для строительства Пантеона они подмешивали к извести определенные материалы – отложения вулканического пепла (пуццоланы), измельченный кирпич, трасс. Эти примеси позволяли придать извести гидравлические свойства.

В средние века было случайно обнаружено, что продукты обжига загрязнённых глиной известняков по водостойкости не уступают римским пуццолановым смесям и даже превосходят их. И началась череда экспериментов и поисков оптимального соотношения компонентов, для получения новых вяжущих, которые были бы устойчивы к воде.

В 1756 году англичанин Д. Смит обжигом известняка с глинистыми примесями получил водостойкое вяжущее, названное гидравлической известью. В 1796 году англичанином Д. Паркером был запатентован роман-цемент, способный твердеть как на воздухе, так и в воде. Только в начале ХIX века пришли к выводу, что, помимо точного соотношения компонентов сырьевой смеси, прежде всего необходима высокая температура обжига (порядка 1450 °С, 1700 K) для достижения прочного соединения извести с оксидами. Это три оксида, обусловливающие гидравличность – диоксид кремния (кварц), оксид алюминия (глинозем) и оксид железа.

В начале 20-х годов ХIХ в. Е.Челиев получил обжиговое вяжущее из смеси извести с глиной и опубликовал результаты своей работы в книге, изданной в Москве в 1825 г. В 1856 г. был пущен первый в России завод портландцемента.

Параллельно 1824 году Джозеф Aспдин, британский каменщик, получил патент на “Усовершенствованный способ производства искусственного камня”, который он создал на собственной кухне. Изобретатель нагрел смесь хорошо подробленного известняка и глины в кухонной печи, после раздробил комок смеси в порошок и получил гидравлический цемент, который затвердел при добавлении воды. Aспдин назвал полученный продукт – портландцементом, потому что при производстве он использовал камни с карьера, который находился на острове Портланд. Однако только 30 лет спустя после этого открытия английские портландцементы получили распространение, а затем и преобладание. Толчок дала Лондонская всемирная выставка 1851 г., после которой на континенте весь портландцемент назывался английским.

Полученное Аспдином вяжущее не было портландцементом в современном смысле этого слова, а представляло собой разновидность роман цемента, полученного при несколько повышенной температуре обжига (900-1000 С), однако название “портландцемент” сохранилось и поныне. Гидравлическое вяжущее, описанное Е.Г. Челиевым, ближе по свойствам к современному портландцементу, а по качеству превосходило портландцемент Аспдина.

Технологии производства цемента постоянно совершенствовались и сегодня цемент это высокотехнологичный продукт высокого качества, широко используемый в строительстве.

kuvasaycement.uz

АО «Кувасайцемент» » Продукция

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 28.03.2009й. №87 қарорига асосан корхонада ахоли эхтиёжини цемент махсулатлари билан таъмирлаш учун корхона қошида , савдо дўкони фаолият юритиб келяпти. Цементни нархи товар хомашё биржасининг ўртача нархи белгиланади. Нақд ва пластик карталарга сотилади.

Цементни тури Нархи
Сульфатга чидамли портланд цемент ССПЦ 400 Д20. ГОСТ 22266-94 565,837

* Нарх хафтанинг хар Сешанба куни янгиланади ва бир хафта давомида ўзгармайди.

«Кувасайцемент» АЖ цемент нархлари архиви.

Хар куни корхонада 3000 тона цемент ишлаб чиқарилади, 28.71% тўғридан тўғри шартномалар асосида Давлат дастурлари асосида курилаётган “Болалар Спортини Ривожлантириш Жамғармаси”ни бинолари, умумтаълим мактаблари, академик лицейлар, касб-таълим коллежлари, соғликни сақлаш биноларини, «Мурувват» ва «Саховат» уйларини биноларни қурилишига ва капитал таъмирлашга етказиб берилади.

 

Махсулот сертификатлари

Технологический процесс производства цемента осуществляется по мокрому способу с использованием газообразного топлива и слагается из основных операций, приведенных в технологической схеме.

Добыча сырья в карьерах

Известняк, глинистые компоненты (сланец, глина, ракушечник), конгломерат вулканомиктовый на основе туффоалевролита добываются на карьерах Ляганского, Кызыл-Кийского, Ляган-Окташского, Карынкурсайского, Таш-Булак, Чал-Таш, Джил-жиганского месторождений путем открытой разработки карьеров с применением взрывных работ. Добытое сырье экскаваторами загружается на автотранспорт и вывозится на площадку для сырья дробильного производства.

Дробление сырья

С площадки для сырья сырьевые компоненты подаются в щековую дробилку, где производится их дробление. С щековой дробилки сырье по транспортной ленте поступает в молотковую дробилку, где происходит вторичное дробление. После чего сырье по ленточному транспортеру доставляется на объединенный склад сырья.

Складирование сырья

Дробленное сырье (известняк, глинистые компоненты (сланец, глина, ракушечник), конгломерат вулканомиктовый на основе туффоалевролита) раздельно складируются на сырьевом складе. Железосодержащие добавки доставляются на цементное производство автомобильным или железнодорожным транспортом и раздельно складируются на складе сырья.

Дозирование сырья

На сырьевом складе с помощью грейферного крана дробленные сырьевые компоненты загружаются в бункера и по реверсивному транспортеру подаются на весовые дозаторы типа ДВНД-100, с помощью которых сырье поступает в сырьевые мельницы мокрого помола.

Помол сырьевого шлама

В сырьевые мельницы совместно с компонентами сырьевой смеси подается технологическая вода для измельчения материала по мокрому способу с получением сырьевого шлама.

Хранение сырьевого шлама

Смолотый шлам с помощью насосов закачивается в вертикальные шлам бассейны для хранения и перемешивания. В шламе определяется титр, влажность, растекаемость и тонкость помола.

Корректировка и хранение кондиционного сырьевого шлама

После определения технологических характеристик шлама, хранившегося в вертикальных бассейнах, производится слив шлама в горизонтальный шлам бассейн для окончательной корректировки.

В горизонтальном шлам бассейне кондиционный шлам в процессе хранения подвергается механическому и пневматическому перемешиванию во избежание расслаивания.

Обжиг кондиционного сырьевого шлама

Из горизонтального шлам бассейна кондиционный шлам транспортируется на холодный конец печи и через шлам питатели подается в печь.

Обжиг сырьевого шлама на клинкер производится во вращающихся печах. В процессе прохождения по печи сырьевой шлам проходит стадии сушки, декарбонизации и обжига с образованием клинкера заданного химического и минералогического состава. После обжига клинкер поступает в рекуператорный холодильник для резкого охлаждения. Охлажденный клинкер транспортируется на склад.

Обеспыливание отходящих газов

Во вращающихся печах обжиг шлама производится по принципу противотока печных газов и обжигаемого материала. Отходящие газы, обогащенные влагой и тонкодисперсными полупродуктами обжига, выносятся из печи и обеспыливаются в запечных устройствах (пыльная камера и электрофильтр). В пыльной камере осаждается грубодисперсная часть запечной пыли. Тонкодисперсная часть улавливается электрофильтром.

Отбор запечной пыли

Запечная пыль, уловленная в обеспыливающих устройствах, накапливается и возвращается в технологический процесс.

Возврат запечной пыли

Возврат запечной пыли в технологический процесс производится с горячего конца печей через пылевые форсунки с помощью фуллернасосов.

Хранение добавок

Активные минеральные добавки и гипсовый камень доставляются на производство автомобильным или железнодорожным транспортом и хранятся на специальной площадке.

Дробление добавок

С площадки для хранения активные минеральные добавки и гипсовый камень загружаются в молотковую дробилку для дробления. Дробление каждого компонента проводится раздельно. После дробления сырье с помощью транспортеров доставляется на объединенный склад клинкера и добавок.

Складирование клинкера и добавок

Обожженный клинкер при помощи ковшевого транспортера поступает на объединенный склад клинкера и добавок для хранения и дальнейшего использования в технологическом процессе.

Активные минеральные добавки и гипсовый камень после дробления также складируются на объединенном складе.

Дозирование клинкера и добавок

Клинкер, минеральные добавки и гипсовый камень с объединенного склада грейферным краном загружаются в накопительные бункера цементных мельниц и посредством весовых дозаторов типа ДВНД – 32 подаются в цементные мельницы. В зависимости от ассортимента продукции варьируется вид добавок, а также массовая доля добавок и гипсового камня.

Помол клинкера с добавками

Совместный помол клинкера и добавок производится в цементных мельницах непрерывного действия. Тонкость измельчения полученного цемента регламентируется нормативными документами на номенклатуру продукции. Готовый цемент выгружается из мельниц и с помощью церранасосов транспортируется в цементные силоса.

Хранение цемента

Хранение и складирование цемента производится в вертикальных цементных силосах предотвращающих увлажнение и засорение продукции.

Цементы складируются раздельно в зависимости от номенклатуры продукции.

Отгрузка цемента

Из цементных силосов с помощью разгрузочных устройств, расположенных в нижней части силосов производится отгрузка цемента навалом в специально оборудованные железнодорожные или автотранспортные средства для доставки потребителям.

Цемент является одним из важнейших строительных материалов. Его применяют для изготовления бетонов, бетонных и железобетонных изделий, строительных растворов, асбестоцементных изделий. Производство цемента существует и совершенствуется более 180 лет. Нет страны в мире, которая не производила бы или не покупала бы портландцемент. Этот продукт выпускается в огромных объемах и остается важнейшим строительным материалом. Причины, определяющие повсеместное распространение цемента – дешевизна и неограниченные возможности применения.

Если обратиться к истории, то мы вспомним, что первым вяжущим материалом, которые использовали для строительства – была необожженная глина. Однако она не давала ожидаемого результата во влажных условиях. Около 3000-4000 лет до н.э. были найдены способы получения искусственных вяжущих путем обжига некоторых горных пород и тонкого измельчения продуктов этого обжига. Первым был строительный гипс (получаемый обжигом гипсового камня), а затем и известь (получаемая обжигом известняка). Есть сведения, что египтяне использовали смешанные известково-гипсовые растворы при строительстве пирамид. Однако гипс долгое время не терял своих позиций — вследствие меньшей энергоёмкости при производстве, в том же Египте топливо было чрезвычайно дефицитным.

Впервые широко известь стала применяться в Греции для облицовочных работ и в гидротехнических сооружениях. Но лишь в римский период началось массовое применение извести для кладочных растворов.

Римляне развили строительное искусство, оставив после себя знаменитые памятники древнего мира. Римляне так же составили первые рекомендации по изготовлению и применению известковых растворов. Для строительства Пантеона они подмешивали к извести определенные материалы – отложения вулканического пепла (пуццоланы), измельченный кирпич, трасс. Эти примеси позволяли придать извести гидравлические свойства.

В средние века было случайно обнаружено, что продукты обжига загрязнённых глиной известняков по водостойкости не уступают римским пуццолановым смесям и даже превосходят их. И началась череда экспериментов и поисков оптимального соотношения компонентов, для получения новых вяжущих, которые были бы устойчивы к воде.

В 1756 году англичанин Д. Смит обжигом известняка с глинистыми примесями получил водостойкое вяжущее, названное гидравлической известью. В 1796 году англичанином Д. Паркером был запатентован роман-цемент, способный твердеть как на воздухе, так и в воде. Только в начале ХIX века пришли к выводу, что, помимо точного соотношения компонентов сырьевой смеси, прежде всего необходима высокая температура обжига (порядка 1450 °С, 1700 K) для достижения прочного соединения извести с оксидами. Это три оксида, обусловливающие гидравличность — диоксид кремния (кварц), оксид алюминия (глинозем) и оксид железа.

В начале 20-х годов ХIХ в. Е.Челиев получил обжиговое вяжущее из смеси извести с глиной и опубликовал результаты своей работы в книге, изданной в Москве в 1825 г. В 1856 г. был пущен первый в России завод портландцемента.

Параллельно 1824 году Джозеф Aспдин, британский каменщик, получил патент на «Усовершенствованный способ производства искусственного камня», который он создал на собственной кухне. Изобретатель нагрел смесь хорошо подробленного известняка и глины в кухонной печи, после раздробил комок смеси в порошок и получил гидравлический цемент, который затвердел при добавлении воды. Aспдин назвал полученный продукт — портландцементом, потому что при производстве он использовал камни с карьера, который находился на острове Портланд. Однако только 30 лет спустя после этого открытия английские портландцементы получили распространение, а затем и преобладание. Толчок дала Лондонская всемирная выставка 1851 г., после которой на континенте весь портландцемент назывался английским.

Полученное Аспдином вяжущее не было портландцементом в современном смысле этого слова, а представляло собой разновидность роман цемента, полученного при несколько повышенной температуре обжига (900-1000 С), однако название «портландцемент» сохранилось и поныне. Гидравлическое вяжущее, описанное Е.Г. Челиевым, ближе по свойствам к современному портландцементу, а по качеству превосходило портландцемент Аспдина.

Технологии производства цемента постоянно совершенствовались и сегодня цемент это высокотехнологичный продукт высокого качества, широко используемый в строительстве.

kuvasaycement.uz

Империя — Поисковый онлайн видео сервис

Империя — Поисковый онлайн видео сервис

Tired of missing premieres at the cinema because of the frenzied rhythm of life? Tired of the fact that on television, the films are being broadcasted at an inconvenient time for you? In your family, often your relatives divide the remote from the TV? The child asks to see cartoons for children, when you are busy, and on the channels there are no good cartoons? And, in the end, Do you just want to relax after a hard day on the sofa in your home clothes for watching an interesting movie or series?

To do this, it is best to always have a favorite site in your bookmarks, which will become your best friend and helper. And how to choose such a site, when there are so many? - you ask. The best choice for you will be imperiya.by

Why our resource? Because it combines many positive features that make it universal, convenient and simple. Here is a list of the main advantages of the resource.

  1. Free access. Many sites ask customers to buy a subscription, than our portal does not deal with, because it believes that people should have free access to the Internet in everything. We do not charge viewers for our viewers!

  2. You do not need any registration and SMS for questionable phone numbers. We do not collect confidential information about our users. Everyone has the right to anonymity on the Internet, which we support.

  3. Excellent video quality. We upload content exclusively in HD format, which certainly can please your favorite users. It is much more pleasant to watch a good movie with a quality picture than with a picture of poor quality.

  4. A huge choice. Here you will find a video for every taste. Even the most inveterate moviegoer will always find what to see from us. For children there are cartoons in good quality, cognitive programs about animals and nature . Men will find interesting channels for themselves about news, sports, cars, as well as about science and technology. And for our beloved women, we picked up a channel about fashion and style, about celebrities, and of course music videos. Having arranged an evening with your family, or with friends, you can pick up a merry family comedy. A loving couple to luxuriate in watching a love melodrama. After a day of work, a thrilling series or a detective helps to relax. Movies in HD format of the new time and past years are presented to absolutely any taste and can satisfy the needs of any viewer.

  5. Ability to download video. Absolutely any material on the site can be downloaded to your computer or USB flash drive. If suddenly you are going to a dacha with a laptop where there is no internet, or you want to watch a movie on a big screen of the TV, you can always download in advance, and then look at the right time. In this case, you do not have to wait for your turn to download the video, as it happens on torrents or other similar sites.

  6. Security. We monitor the cleanliness of the content, every file is checked before uploading. Therefore, there are no viruses and spyware on our site, and we carefully monitor this.

  7. New. We regularly update and add new animations, serials, TV shows, music videos, news, reviews, animated series, etc. to the portal. and all this you can see for free, without registration and SMS. We are trying for you, for our favorite visitors.

  8. Online browsing. On our site, it is not necessary to first download a movie to view it, simply turn it on and enjoy it. Thanks to the professional setup, there will be no braking, and nothing can stop you from watching an interesting movie.

  9. Bookmark. On the site you can click a button with an asterisk to poison the video in the bookmarks and return to it later. Everyone, for certain, happened that he saw on the site an interesting video that you want to see, but right now there is no possibility. This button will help you with this and, having freed yourself, you can easily see what you like.

  10. User-friendly interface. Finding the right video will not take you long, as the site is best adapted to users, and everything is intuitively understandable. Even a child will be able to understand and include for himself a cartoon or some program about animals, nature.

Cinema as art appeared relatively recently, but already managed to closely intertwine with our lives. A lot of people because of the haste of our time for years did not go to the theater, to the gallery or museums. However, it is difficult to imagine a person who did not watch the series or the film for at least a month. Cinema is a synthesis of theater, music, fine arts and literature. Thus, it gives even the most busy person, who does not have time to go to theaters and galleries, to be closer to art and to improve spiritually.

The cinema also occupied the sphere of public entertainment. Watch comedies, fighters, westerns, etc. perfectly fits into any some evening with my family. Horrors perfectly tickle the nerves of even the most fearless person. Cartoons adore children, and some can be viewed by the whole family. Cognitive videos help to expand knowledge, look at the world wider and satisfy your own natural curiosity.

A man in the twenty-first century can no longer imagine his life without the technology of the future, it seems that in the future, machines, robots and technics can replace a person, or rather perform many automatic works, so everyone wants to see what technologies will be in the future. On imperiya.by you do not need to postpone the scan, just add the video to the bookmarks and at any time you can return to it and have a great time watching the quality video.

Do not deny yourself the pleasure, start watching right now! Meet the updates, with new items, choose what you would like to see later. Pleasure yourself and your family with interesting films in good quality!

imperiya.by

Цемент - OLX.uz

olx.uz

Ташкент, Алмазарский район

Вчера 22:20

Ташкент, Мирабадский район

Вчера 22:06

600 сум

Договорная

Ташкент, Мирзо-Улугбекский район

Вчера 07:20

595 сум

Договорная

Келес

Вчера 07:20

Цемент

Товары для строительства/ремонта » Кирпич / бетон / пеноблоки

580 сум

Договорная

Ташкент, Юнусабадский район

Вчера 00:17

Без фото

Цемент

Товары для строительства/ремонта » Кирпич / бетон / пеноблоки

Ташкент, Яккасарайский район

7 март

Ташкент, Мирабадский район

7 март

Ташкент, Юнусабадский район

6 март

Ташкент, Мирабадский район

6 март

оптом цемент

Товары для строительства/ремонта » Кирпич / бетон / пеноблоки

700 сум

Договорная

Ташкент, Юнусабадский район

5 март


Смотрите также