Özel Çekme Hakkı Nasıl Hesaplanır. Sdr цемент


SDR™ | DENTSPLY Türkiye

 

1. Diğer akıcı ve üniversal kompozitler ile SDR’nin polimerizasyon stres düzeyi karşılaştırması nasıldır?

Posteriorlar için kullanılan kompozitlerin polimerizasyon stresi1

 

2. SDR’nin polimerizasyon büzülme değeri nedir?

%3.5. SDR’nin büzülme oranının diğer akıcı ve üniversal kompozitlerle karşılaştırıldığında ortalama düzeyde olduğu söylenebilir.

 

3. SDR’nin basınç dayanım değeri nedir?

242 MPa.

 

4. SDR’nin eğilmeye karşı direnci ne kadar?      

115 MPa.

 

5. SDR’nin ortalama partikül büyüklüğü kaç mikron?

4.2 mikron.

 

6. SDR’nin ağırlıkça ve hacimce doldurucu oranı nedir?

% 68 ağırlıkça ve %45 hacimce.

 

7. SDR’nin raf ömrü ne kadardır?

2 yıl.

 

8. SDR’nin radyopak değeri nedir?

2.2 mm Al.

 

9. SDR florür salar mı?

Evet, SDR  15 hafta boyunca anlaşılır şekilde florür salabilir.

Biriken total salım 2.971 µg/cm2 ‘dir.

Ortalama florür salımı haftalık 0.198µg/cm2’dir.

 

10. SDR’nin Barcol veya Shore sertlik değeri nedir?

Orta Barcol sertliği = 98.

Yüksek Barcol sertliği = 64.

 

11. SDR’nin polimerizasyon süresi halojen ve LED ışıkları için aynı mıdır?

Evet, sertleşme süresi minimum 550 mW/cm2 çıkış gücü ile 20 saniyedir.

 

12. SDR kaç renktedir?

Bir üniversal renk.

 

13. SDR yığınlanabilir bir akıcı mıdır?

SDR, maddenin kaviteye uyumunu sağlayan kendinden seviyelenebilirlik sağlayabilme özelliğine sahiptir. ‘’yığınlanabilir’’ olarak değerlendirilemez.

 

14. SDR nano-teknoloji içerir mi?

Evet ağırlıkça %2-3 nano doldurucu içerir.

 

15. SDR diğer kompozitlerle uyumlu mudur?

SDR, tüm geleneksel metakrilat esaslı kompozitlerle kimyasal olarak uyumludur.

 

16.  SDR’nin nano doldurucusu CeramX®’in doldurucu içeriği ile karşılaştırılabilir mi?

SDR silika nano doldurucu sahiptir, CeramX ise polisiloksan modifiyeli nano-partiküller içerir.

 

17. SDR’nin kimyası nedir?

Hibrid cam dolduruculu düşük stresli metakrilat rezin.

 

18. SDR tüm bonding maddeleri ile uyumlu mudur?

SDR tüm metakrilat esaslı adhezifler ile kimyasal uyum sağlar.

 

19. Compula® Uç’un çapı nedir?

0.6mm iç çap x 0.9mm dış çap (20 gauge).

 

20. SDR’nin açılımı nedir?

Smart Dentin Replacement.

 

21. Normal bir kompoziti tabakalamak büzülme stresini kompanse eder mi?  

Tabakalama tekniği bir dereceye kadar stresi telafi eder. Fakat ileri tabakalama tekniği uygularken

bile metakrilat esaslı kompozitler SDR materyaline oranla daha yüksek polimerizasyon stresi üretir.

 

 

22. SDR tüm kavite sınıflarında geleneksel kompozitler ile kapatılmalı mıdır?

SDR, kapama maddesi olarak metakrilat esaslı üniversal kompozitlerin kullanıldığı sınıf I ve sınıf II restorasyonlar için endikedir. Süt dişlerinde ve küçük konservatif sınıf I restorasyonlarında kapama olmadan kullanılabilir.

 

23. Hava ile aşındırma yöntemi ile yapılan preparasyonlarında SDR kullanılır mı? Gereken sertliğe ulaşmak için SDR üstüne başka bir kompozit kapatılmalı mıdır? Öyle değilse, SDR’nin uzun dönem aşınma değerleri geleneksel akıcı kompozitlere oranla nasıldır?

SDR hava ile aşındırma yöntemi uygulanan preparasyonlar için endike değildir. Geleneksel akıcı kompozitler gibi SDR, oklüzal stres dayanımlı endikasyonlar için uygun değildir ve oklüzal alanlarda gereken güç ve aşınma sağlamak için üstüne başka bir kompozit uygulaması gerektirir. In-vitro aşınma çalışma sonuçlarında SDR geleneksel akıcılarla benzerlik göstermektedir.

 

 

24. Akıcı kompozitler çok büzülürler ve çok zayıftırlar. Neden SDR kullanmalıyım?

Kompozitlerde büzülme zarar verici bir özellik değildir; çevre diş yapılarına uygulanan stres hasar verir. SDR geleneksel akıcı/üniversal aralığında büzülmeye sahiptir fakat stresi akıcılara oranla %60 daha azdır. En iyi klinisyen ve akademisyenlere göre polimerizasyon stressi hatalı bonding uygulamalarının, mine çatlaklarının, post-operatif hassasiyetin, sekonder çürüklerin ve marjinal renklenmenin3 en büyük sebebidir. SDR’nin düşük stresi sayesinde, geleneksel akıcıların yüksek stres değerleri nedeniyle yapamadıkları şekilde 4mm’ye kadar katmanlar kaviteye bulk olarak yerleştirilebilir ve %40’a varan zaman tasarrufu sağlanır.

 

25. Amalgam, posteriorda preparasyona uyum sağlıyor ve büzülmüyor. Neden amalgam kullanmıyorum?

SDR hem diş hekimine hem de hastaya zaman tasarruf avantajı ve estetik yönden memnun edici diş renginde restorasyonlar kazandırır.

 

 

26. Neden EsthetX® akıcı kompozit veya Sectrum®TPH®3 akıcı kompozit karşısında SDR’yi kullanmalıyım?

SDR 4 mm.lik bulk katmanlar halinde kaviteye yerleştirilebilir, eşsiz kendinden seviyelenebilme sağlar  ve kaviteye adapte olur.  EsthetX flow ve Spectrum TPh4 flow kompozitler,  2 mm. sertleşme derinliği ile sınırlıdır, bu nedenle bulk halinde uygulanamazlar ve posterior restorasyonlarda SDR gibi zaman tasarrufu sağlayamazlar. Aynı zamanda SDR gibi düşük büzülme stresi de sunamazlar

 

27. SDR’nin radyopaklık ve büzülme değeri diğer akıcı ve üniversal hibrid kompozitlere oranla

nasıldır?

SDR ‘nın akıcı ve üniversal kompozitlere oranla kendi eşsiz dengeli özellikleri vardır. Radyopaklık değeri 2.2 mm Al’dır ve bu da birçok restoratiften ve doğal mineden (2.0 mm Al)  ve dentinden (1.0mm Al) daha fazladır. Fiziksel özellikleri diğer akıcı kompozitlere benzerdir fakat %60 daha düşük strese1 sahiptir.

 

28. Sınıf I restorasyonlarda sadece kavite tabanına  SDR uygulayıp preparasyonun kalanına üniversal kompozit  yerleştirmek ile bulk halinde yerleştirip üstünü üniversal kompozit ile kapatmak arasında ne fark vardır?

Her iki yöntemde de ömür uzunlukları aynı, kabul edilebilir bir restorasyon elde edilir,  fakat zaman tasarrufu ve gelişmiş kavite uyumu, dolgu madddesini  bulk katmanlarda kullandığınız zaman sağlanacaktır.

 

29. SDR ve QuiXfil®  arasındaki fark nedir?

SDR akıcı benzeri kıvamı ile posterior kompozit olarak pozisyonlandırılır. Bu kıvam kendinden seviyelenebilme özelliği ile diş yüzeyine mükemmel adapte olur. SDR’nin universal bir kompozitle kapatılması gerekmektedir. Bu nedenle, posteriorlara gelişmiş ve  yerleştirilmesi daha çabuk ve kolay uygulama yapmak isteyen universal kompozitlerin konservatif kullanıcıları için idealdir. QuiXfil daha koyu kıvamlıdır (kendinden seviyelenme olmaz) ve geleneksel bir kompozitle kapatılmasına gerek yoktur.

 

30. SDR’nin akıcı bir kıvamı var. Matriks bandından akar mı?

Matriks bandınını doğru yerleştirildiğini varsayarsak, krem kıvamındaki kompozitlerden daha fazla akmaz.

 

31.  SDR’ nin üstü posterior dişlerde her zaman konvansiyonel bir kompozitle kapatılmalı mıdır?

Evet, küçük, konservatif sınıf I restorasyonlar ve süt dişleri dışında kapatılmalıdır.

 

32. SDR akıcı bir kıvama sahip, posteriorda kontakt noktasını nasıl oluşturulabilirim?

Normal kompozitlerle oluşturulan kontakt  noktaları ile aynı şekilde yapılabilir. Yani, matriks bantı bitişik diş ile yakın temasta yerleştirilmelidir. Birçok kompozit, matriksin yerini değiştirmeyecek ve dolayısıyla temas noktası oluşumuna yardımcı olmayacaktır.

 

 

33. SDR’deki Polimerizasyon Modülatörünün temel mekanizması nedir?

SDR Teknolojisi ile Polimerizasyon Modülatörü polimerize edilebilir rezin omurgasına kimyasal olarak yerleştirilmiştir. Bugüne kadar toplanan bilimsel kanıtlar, Polimerizasyon Modülatörünün polimerizasyon oranında bir azalma veya dönüşüme yol açmadan stresi azaltarak daha yavaş modül gelişimini (=kontrollü polimerizasyon) sağlamak için sinerjik olarak kamforkinon ışık-başlatıcı ile etkileşime girdiğini göstermektedr. Esasen tüm radikal ışıklı-polimerizasyon süreci; çok fazla çapraz-bağ olmadan daha fazla doğrusal/dallanan zincirleme yayılma olanağı veren ve bu sayede daha yavaş modül gelişimi sağlayan SDR rezinin içinde özel olarak entegre Polimerizasyon Modülatörü aracılığı ile gerçekleşir. Bu modülasyon etkisi, çapraz-bağ yoğunluğunda ani artış olmadan gelişmiş polimerizasyona olanak sağlar. Bu nedenle, gelişmiş ’’ışıkla sertleşme aşaması’’ değişim derecesini en yükseğe çıkarmakla kalamaz, aynı zamanda sertleşmiş aşamada oluşan polimerizasyon stresini de en aza indirir. (Kaynak: Teknik Kılavuz ve Bilgilendirme Dosyası)

 

 34. Sıradan rezin büzüldükçe Polimerizasyon Modülatör kimyasal yapısını açar mı?

Hayır, modül yapımını ve çapraz bağ oluşumunu kontrol edecektir.

 

35. Aproksimal kontakt noktalarında SDR aşınması nasıldır?

DENTSPLY, aproksimal kontakt noktalarında SDR aşınmasını ölçmek için 2 hacim aşınma testi uygulamıştır. Sonuçlar, aşınmanın EsthetX HD, Heliomolar4 ve Gradia Direct5 ile karşılaştırılabilir olduğunu göstermektedir.

2- hacimli aşınma testleri genellikle iki katı yapı arasındaki temastan oluşan hacimsel aşınmayı ölçer. Sınıf II kompozit restorasyonlardaki aproksimal yüzey aşınmasına benzediğinden klinik önem/uygunlukta olduğu söylenebilir.

36. Posterior restorasyonlarda SDR kullanarak koyu renkli dentin nasıl maskelenebilir?

Böyle bir durumda, DENTSPLY; 2 mm. lik katmanlarla kapama maddesi olarak “body/opaque”rengin kullanılmasını önermektedir.

 

 37. SDR sadece geniş kaviteler için mi uygundur?

Hayır, Compula Uç, kompozit tabakalama yöntemi ile ulaşılması zor olan küçük kavitelerde SDR’in kaviteye yerleştirilmesini sağlar.

 

38. SDR koronal kapama için önerilir mi?

Evet, koronal kapama geniş sınıf I veya II restorasyonlardan farksızdır ve çok fazla madde gerektirir.

Geleneksel tabakalama tekniği daha çok zaman gerektirir ve büzülme ve stres hacimle orantılı olduğundan daha fazla büzülme stresine yol açma potansiyeli vardır. SDR bu nedenle böyle durumlarda çok yardımcı olur.

 

39. ‘Sandviç tekniği’ nde Cam Iyonomer (GI) üstü uygulamaya göre SDR’nin avantajı nedir?

Genel olarak, GI ile sandviç tekniği birçok kişi tarafından modası geçmiş bir teknik olarak görülür. Kompozitler daha fazla dayanıklılık, uzun ömür ve daha iyi dentin adhezyonu sağlar. SDR’ in, GI’ya göre kullanımı daha kolay ve hızlıdır. Diş hekiminin kapama kompoziti üste yerleştirilmeden GI sertleşene kadar beklemesi gerekir ve GI’nın kompozit yerleştirilmeden önce etch edilmesi gerekir. GI, SDR gibi akışabilme ve kendinden seviyelenebilme özelliği yoktur ve bu nedenle diş hekimi tarafından daha çok manüel adaptasyon uygulamasını gerektirir. GI ile boşluk ve baloncuk oluşma ihtimali  de vardır.

 

40. Her Compul SDR içeriği ne kadar?

0.25g veya 0.13ml.

 

41. SDR’nin VITA®6 rengi nedir?

SDR üniversal renkte temin edilir. VITA renk skalası ile ilişkilendirmek gerekiyorsa, tipik B1 kompozitten daha açık ve daha translüsent özellikte olacaktır.

 

 

42. SDR’nin fazlalıkları nasıl uzaklaştırılabilir?

Madde uygulandıktan sonra, uygulama alanından çekerken Compula Uç’u kavite duvarına sürün.

Oklüzal marjinde aşırı dolgu veya fazlalık durumunda, artıkları uzaklaştırmak için kalan adhezif ile hafif nemlendirilmiş bir aplikatör ucu kullanın.

 

43. Orta boyutlu bir kavitede SDR’nin kendinden yüzey düzgünlüğü kazanması ne kadar sürer?

Ağız ısısında 10 dakikadan kısa süredir (±32 – 36°C).

 

44. SDR düşük büzülmeli bir materyal midir?

SDR ortalama hacim büzülmesine sahiptir- düşük büzülmeli bir madde değildir. SDR’nin eşsiz özelliği

SDR’nin polimerizasyon sonrası gösterdiği düşük polimerizasyon stresidir. Kompozit restorasyonlarda zarar verici özellik hacim büzülmesi değildir – bu adhezif tarafından telafi edilir-  asıl zarar veren büzülme stresidir. SDR, ışıkla sertleştiğinde kontrollü ağ oluşumu sağlayan eşsiz ve patentli kimyasal yapı (Polimerizasyon Modülatörü) içerir. Posterior restorasyonlar için kullanılan diğer maddelerle karşılaştırıldığında bu gevşek ağ oluşumu daha düşük büzülme stresi sağlar. Bu özellik SDR’nin bulk halinde uygulanabilmesinin nedenidir..

 

 

45. Geleneksel kompozitle yapılan kapama için minimum kalınlık gereksinimi var mıdır?

DENTSPLY, SDR ile yapılan tüm restorasyona 2 mm.lik  kapama maddesi uygulanmasını önermektedir. Bunun daha yüksek kalınlığa sahip olduğu bölgeler olabilir. Örneğin, renklenmiş dentinin maskelenmesi gerektiğinde, görünen koyu rengin SDR aracılığı ile kapatılabilmesi için katmanın yeterince kalın olması gerekir.

 

 

46. Yüksek enerjili ışık (örn. plazma ışık) kullanıldığında SDR’nin polimerizasyon süresi kısalır mı?

DENTSPLY, daha hızlı polimerizasyon süresinin daha yüksek büzülme stresine neden olduğuna inanmaktadır. Yüksek enerji çıkışlı sertleşme ışıkları ile SDR üzerine yapılan testler tamamlanmamıştır. Bazı vakalarda, yüksek enerji çıkışlı sertleşme ışıkları yüksek sertleşme etkisi sağlamamıştır - sertleşme süresi kısalmamış ve ısı nedeniyle oluşan pulpa hasarı riskini arttıran ısı ortaya çıkarmıştır. DENTSPLY, SDR için 1600mW/cm2 ‘den fazla ışık gücüne sahip sertleşme ışığı kullanılmasını önermiyor. Diş hekimleri, ışıklı cihazlarının sertleştirme etkisini test etmek isterlerse, DENTSPLY tarafından sağlanabilen iCure cihazını kullanabilirler.

 

47. SDR’nin pH’ı nedir?

6, 7’dir. (nötrale  yakın).

 

48. SDR’nin yoğunluğu nedir?

25°C’de , sertleşmiş SDR’nin yoğunluğu 2.00g/cm3 ‘dır ve sertleşmemiş SDR’nin yoğunluğu

1.93g/cm3 ‘dır.

 

49. Diş hekimi kompozit tabaka için  yer bırakmayıp çok fazla SDR uygulayıp ışıkla sertleştirirse, SDR’yi aşındırarak indirgemek mümkün müdür? Bonding uygulaması

gerekir mi?

DENTSPLY, CEBL tekniğini önermektedir:

      C: Aşındırarak indirgeyin

      E:  Yüzeyi temizlemek ve mineyi etch etmek için DeTrey® Conditioner 36 kullanın

      B:  Prime&Bond One Etch&Rinse uygulayın

      L:  Kapama kompoziti ile gerektiği kadar tabakalayın

DENTSPLY, self-etch tekniği test edilmediğinden bonding aşaması için sadece etch & rinse tekniğini önerebilir.

 

50. SDR partikül büyüklüğü açısından nasıl sınıflandırılır, hibrid midir veya mikro-hibrid midir?

Dental kompozitlerin sınıflandırılması bağlamında SDR hibrid sınıfına ait olmalıdır.

 (Jack Ferracane, Materials in Dentistry, 2nd, Lippincott Williams & Wilkins, 2001, Sayfa 92 ).

 

51. SDR epoksi rezin içerir mi?

Hayır.

 

52. SDR, CoreX™-flow ile uyumlu mudur?

Evet uyumludur ve CoreX- flow metakrilat esaslı olduğundan ayrıca etch veya bonding işlemi gerekmez.

 

53. SDR’yi Dyract® veya Dyract XP ile kapatmak mümkün müdür ?

Evet, SDR tüm metakrilat esaslı kompozitler ile kapatılabilir (kompomer, kompozit ve ormoser).

 

54. SDR’nin genleşme katsayısı nedir ve diğer rakip ürünlerle nasıl karşılaştırılabilir?

DENTSPLY, SDR için ısıl genleşme katsayı verisine sahip değildir. Isıl genleşme katsayısı,  içindeki dodurucular ile belirlenir. Doldurucular ne kadar fazla olursa, ısısal genleşme katsayısı o kadar az olur. DENTSPLY, SDR’nin termal genleşme katsayısının regüler üniversal kompozitler ve akıcı kompozitler arasında, 30-50 x 10-6/C aralığında olduğunu düşünmektedir. Bu değer diş yapısından (10-20 x 10-6/C) daha fazladır.

 

1 Yayınlanmamış veri 

2 Filtek Supreme XT Flow, Tetric Evo Flow, x-tra Base, Herculite XRV, Filtek Supreme XT, Grandio, TEC Bulk Fill, Venus Bulk Fill, Filtek Silorane, Tetric Evo Ceram and Venus Diamond, DENTSPLY International, Inc.  tescilli markası değildir.. 

3 Dr. Joe Blaes, Dental Economics: June 2008; JOHN R. CONDON, B.S. and JACK L. FERRACANE, PH.D.J Am Dent Assoc, Vol 131, No 4, 497-503; JL Ferracane, Operative Dentistry, 2008, 33-3, 247-257; Gordon J. Christensen, DDS, MSD, PhD J Am Dent Assoc, Vol 138, No 11, 1487-1489 

4 Heliomolar,  Ivoclar Vivadent Limited  tescilli markasıdır.

5 Gradia Direct,  GC Corporation  tescilli markasıdır.

6 VITA, Vita Zahnfabrik, H. Rauter GmbH & Co tescilli markasdır.

 

dentsply.com.tr

SDR MOTORS İSTANBUL

Menüyü Göster
 • ARAÇLARIMIZ
  • Vasıta (13)
  • Otomobil (12)
  • Hasarlı Araçlar (1)
 • HAKKIMIZDA
 • İLETİŞİM

ARA

  TÜM ARAÇLARIMIZ

  • 2012 a180 dızel az hasarlı 100,000km dizel ( araç... 66.000 TL
  • 2017 megane touch edc sedan otomatık hatasız 39.000... 85.900 TL
  • 2016 BOYASIZ C200D COMFORT SUNROF+LED_XENON+DERİ+KAMERA... 165.900 TL
  • 2016 SEDAN İCON EDC 21.000 KM MASAJ+HAYALET+NAV.... 94.900 TL
  • 2017 passat boyasız TUNGSTEN DSG 7 İLERİ+F1 COMFORT... 144.900 TL
  • 2016 MAKYAJLI HAFIZA CAM TAVAN /// AMG /// HATASIZ... 165.900 TL
  • 2016 BMW SPORTLİNE HAFIZA SUNROF_LED 33,000KM BORUSAN 136.900 TL
  • 2017 Leon Advance 1.6tdi dsg cam tavan_led geniş... 99.000 TL
  • 2013 ÇIKIŞLI F30 YENİ KASA 3.20D 184BG BEJ DERİ... 111.900 TL
  • 2016 BOYASIZ EXECUTİVE PLUS 25.000KM GENIS EKRAN... 315.000 TL
  • 2016 BOYASIZ EXECUTİVE PLUS 25.000KM GENIS EKRAN... 315.000 TL
  • 2017 ÇIKIŞLI 1.2 TCE 130BG TOUCH EDC OTOMATIK KAZASIZ... 72.900 TL
  • 2017 SEDAN MEGANE TOUCH EDC OTOMATIK ON ARKA LED... 85.900 TL

  Yükleniyor...

  • Facebook'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Google'da paylaş
    sahibinden Powered by

  sdrmotors.com

  Özel Çekme Hakkı Nasıl Hesaplanır

  Yeni Türk Ticaret Kanunu ile hayatımıza giren Özel Çekme Hakkı nasıl hesaplanır birlikte bir göz atmakta yarar var. Evden eve nakliyat sektörü içinde hem hasar hem de eşyanın tamamen kullanılamaz hale gelmesi durumlarında tazmin edilecek miktar Özel Çekme Hakkı ile sınırlanmaktadır. Türk Ticaret Kanunu bu durumu (SDR) Özel Çekme Hakkı hesaplaması ile belirlemiştir. İlgili iki madde ödenecek tazminat için sorumluluk sınırlarını şöyle belirlemiş.

  MADDE 882- (1) Gönderinin tamamının zıyaı veya hasarı hâlinde, 880 ve 881 inci maddeler uyarınca ödenecek tazminat, gönderinin net olmayan ağırlığının her bir kilogramı için 8,33 Özel Çekme Hakkını karşılayan tutar ile sınırlıdır.

  (2) Gönderinin münferit parçalarının zıyaı veya hasarı hâlinde taşıyıcının sorumluluğu; a) Gönderinin tamamı değerini kaybetmişse tamamının, b) Gönderinin bir kısmı değerini kaybetmişse, değerini kaybeden kısmının, net olmayan ağırlığının her bir kilogramı için 8,33 Özel Çekme Hakkını karşılayan tutar ile sınırlıdır. MADDE 899- (1) 882 nci maddenin birinci ve ikinci fıkralarındaki düzenlemeden farklı olarak, zıya veya hasar sebebiyle taşıyıcının sorumluluğu, taşıma sözleşmesinin ifası için gerekli olan yükleme hacminin metreküpü başına 1.500 Özel Çekme Hakkı ile sınırlıdır.

  Özel Çekme Hakkı Nedir Nasıl Hesaplanır?

  Özel Çekme Hakkı, eşyanın taşıma amacıyla taşıyıcıya teslim edildiği tarihteki veya taraflarca kararlaştırılan diğer bir tarihteki, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen değerine göre Türk Lirasına çevrilir. Kurlara bağlı olarak günlük olarak değişebiliyor. Merkez Bankası Kurlar sayfasında Özel Çekme Hakkı (SDR)’nin Türk Lirası olan karşılığını öğrenebilirsiniz. Her gün saat 15:30 belirlenen kurlar ve özel çekme hakkı Merkez Bankası kurlar sayfasında yayınlanmaktadır.

  15.04.2014  SDR/TRY  1 ÖZEL ÇEKME HAKKI    3.2987 TÜRK LİRASI

  Kısmi bir hasar için ödenecek tazminat gönderinin her bir kilogramı için 8,33 Özel Çekme Hakkı ile sınırlanmış. Gönderinin ağırlığı 10 kg olduğunu var sayarak Özel çekme Hakkını hesaplayalım.

  10 kg  x  8.33 1/kg  x  3.2987 TL = 274,782 TL  bu hesaba göre yaklaşık 275 TL tazminat alma hakkı doğmaktadır.

  Uluslararası taşımacılıkta var olan SDR Türk Ticaret Kanunu ile yurt içi taşımacılığa Özel Çekme Hakkı olarak geçmiş. SDR nin tam olarak açılımı ve Türkçe anlamı ile alınmış.

  SDR Nedir Nasıl Hesaplanır? 

  Special Drawing Rights (SDR) IMF nin aynı adı taşıyan ayrı bir departmanı tarafından çıkartılır. 1970'te uluslar arası likitideyi arttırmak için IMF tarafından yaratılan özel bir uluslararası rezerv aracıdır.

  SDR başlangıçta 0.888671 gram saf altına yani 1 SDR = 1 ABD Dolarına eşitti, 5 yıl sonra Bretton Woods Sistemi çöküp önemli para birimleri dalgalı kur uygulamasına geçince 1974 yılından beri SDR değeri "Para Sepeti" yöntemi ile belirlenmeye başlamıştır.

  1 Ocak 1981’den itibaren SDR değerinin belirlenmesine konu oluşturan ulusal para sayısı beşe indirilerek (Amerikan Doları, Alman Markı, Fransız Frangı, Japon Yeni ve İngiliz Sterlini) hesaplnamaya başlanıştır. Avrupa birliği Euro ya geçince bu para sayısı da dörde inmiştir. Yani şuan Amerikan Doları, Euro, Japon Yeni, İngiliz Sterlini ile hesaplanmaktadır.

  Aşağıdaki görselde de inceleyebilirsiniz. Merkez Bankası günlük kurlar sayfasından güncel SDR nin TL karşılığını yayınlamaktadır. SDR nin TL karşılığını öğrendikten sonra SDR'nin hesaplanması çok kolaylaşıyor.

  Merkez Bankası Günlük Kurlar sayfasından baktığımızda 9 Mayıs 2016 için 1 SDR 4.1413 Türk Lirasına karşılık gelmektedir. Bu değer kurların hareketleri doğrultusunda her gün yeniden hesaplanmaktadır. Bu yazıyı ilk yazdığımda 1 SDR 3.2987 TL olarak görülmektedir. Yukarıdaki görselde bunu görebilirsiniz. Ancak son görselde bu değerin 4 TL üzerine çıktığı görülmektedir.

  blog.enakliyat.com.tr

  Euro Özel Çekme Hakkı (EUR SDR) Çevirici

  Zaman 1 Dakika5 Dakika15 Dakika30 DakikaSaatlik5 SaatlikGünlükHaftalık

  Hareketli Ortalama:

  Al 6

  Sat 6

  İndikatörler:

  Al 1

  Sat 6

  Hareketli Ortalama:

  Al 6

  Sat 6

  İndikatörler:

  Al 1

  Sat 6

  Hareketli Ortalama:

  Al 3

  Sat 9

  İndikatörler:

  Al 1

  Sat 9

  Hareketli Ortalama:

  Al 0

  Sat 12

  İndikatörler:

  Al 1

  Sat 9

  Hareketli Ortalama:

  Al 5

  Sat 7

  İndikatörler:

  Al 8

  Sat 0

  Hareketli Ortalama:

  Al 6

  Sat 6

  İndikatörler:

  Al 5

  Sat 2

  Hareketli Ortalama:

  Al 0

  Sat 12

  İndikatörler:

  Al 0

  Sat 8

  Hareketli Ortalama:

  Al 0

  Sat 12

  İndikatörler:

  Al 0

  Sat 7

  Hareketli Ortalama:

  Al

  Sat

  Hareketli Ortalama:

  Al

  Sat

  Hareketli Ortalama:

  Al

  Sat

  Hareketli Ortalama:

  Al

  Sat

  Hareketli Ortalama:

  Al

  Sat

  Hareketli Ortalama:

  Al

  Sat

  Hareketli Ortalama:

  Al

  Sat

  Hareketli Ortalama:

  Al

  Sat

  Hareketli Ortalama:

  Al

  Sat

  Hareketli Ortalama:

  Al

  Sat

  Hareketli Ortalama:

  Al

  Sat

  Hareketli Ortalama:

  Al

  Sat

  Hareketli Ortalama:

  Al

  Sat

  Hareketli Ortalama:

  Al

  Sat

  Hareketli Ortalama:

  Al

  Sat

  Hareketli Ortalama:

  Al

  Sat

  Hareketli Ortalama:

  Al

  Sat

  Hareketli Ortalama:

  Al

  Sat

  Hareketli Ortalama:

  Al

  Sat

  Hareketli Ortalama:

  Al

  Sat

  Hareketli Ortalama:

  Al

  Sat

  Hareketli Ortalama:

  Al

  Sat

  Hareketli Ortalama:

  Al

  Sat

  Hareketli Ortalama:

  Al

  Sat

  Hareketli Ortalama:

  Al

  Sat

  Hareketli Ortalama:

  Al

  Sat

  Hareketli Ortalama:

  Al

  Sat

  Hareketli Ortalama:

  Al

  Sat

  Hareketli Ortalama:

  Al

  Sat

  Hareketli Ortalama:

  Al

  Sat

  Hareketli Ortalama:

  Al

  Sat

  Hareketli Ortalama:

  Al

  Sat

  Hareketli Ortalama:

  Al

  Sat

  Hareketli Ortalama:

  Al

  Sat

  Hareketli Ortalama:

  Al

  Sat

  Hareketli Ortalama:

  Al

  Sat

  Hareketli Ortalama:

  Al

  Sat

  Hareketli Ortalama:

  Al

  Sat

  Hareketli Ortalama:

  Al

  Sat

  Hareketli Ortalama:

  Al

  Sat

  Hareketli Ortalama:

  Al

  Sat

  Hareketli Ortalama:

  Al

  Sat

  Hareketli Ortalama:

  Al

  Sat

  Hareketli Ortalama:

  Al

  Sat

  tr.investing.com

  Realtek DVB-T ile SDR - YAZILIM TABANLI ALICI 1

  DVB-T MODL LE SDR - YAZILIM TABANLI RADYO

  DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrial -- Saysal Video Yayn - Karasal) yeryznde yaplan analog televizyon yaynlarn saysal (dijital) biimde yapabilmek iin gelitirilmi bir teknik. TRT, Ankara ve stanbul'da DVB-T deneme yaynlar yapyor. Analog TV yaynlarn bilgisayarlardan seyredebilmek iin muhtelif TV modlleri retilmidi. Ayn ekilde DVB-T yaynlarn bilgisayarlardan seyredebilmek iin de TV modlleri retiliyor. Bu modllerde genellikle Realtek firmasnn RTL2832U DVB-T COFDM demodlatr tmdevresi ve Elonics firmasnn E4000 silikon tuner tmdevresi kullanlmakdadr. E4000, 64 MHz - 1.700 MHz aralnda alabilmekdedir. (Wikipedia'nn "List of software-defined radios" sayfasnda, bu modllerin 0...2.000 MHz arasnda alabildii bilgisi var.)

  Bu DVB-T modln, SDR (software defined radio - yazlm tabanl radyo) iin kullanlabildii bilgisi bir sredir internetde yeralyor. Hatta bu amala siteler kuruluyor. Bunlardan en ilginci RTLSDR sitesi. Sitede, hangi DVB-T modllerinin bu amala kullanlabilecei ayrntl olarak belirtilmi. Ebay'de bu modl 20 US$ civarnda bir fiyatdan satlyor. Hemen bir tane sipari etdim, posta masraf olmadan Hong Kong'dan 20 gn ierisinde modl elime ulad. 

  (DKKAT! Her konuda olduu gibi bu konuda da yerli piyasadan al veri yaparken ltfen kazklanmamaya gayret edin. Bu modl "muhterem" vatandalarmzn 90 TL gibi bir fiyatla satdklarn rendim. Eer bir paypal hesbnz varsa, korkmadan ebay'den al veri yapabilirsiniz.)

  (Software Defined Radio iin Trke "Yazlm Tanml Radyo" karl kullanlyorsa da, -hernekadar ngilizce terimin birebir tercmesi olsa bile- maksd tam olarak ifde etmiyor. "Yazlm Tabanl Radyo" daha uygun bir karlkdr.)

  Modl bu kadarck birey. Ama yapabildii i ok byk.

  Yazlm olarak SDR# (SDRsharp)' kullandm. Yazlmn nasl kurulaca ve nasl kullanlaca Windows software sayfasnda ayrntl olarak anlatlyor.

  Yukardaki bilgiyi yazdkdan sonra aldm iletilerde, yazlmn kurulumunun nasl yaplacana dir verdiim balantdaki ekran grnts ve bilgilerin daha farkl olduunun belirtilmesi ve sorular sorulmas zerine, kurulumun nasl yaplacan resimli olarak eklemeye karar verdim.

  KURULUM

  1) ncelikle DVB-T modlmz iin ZADIG isimli zel bir src kurmamz gerekiyor. Gerekli srcy buraya tklayarak indirebilirsiniz. (ZADIG srcsnn en son srmn indirin) 

  ndirdiiniz dosyay bir klasre an.

  2) SDR# yazlmn kullanabilmek iin:

  a) SDR#'n "dev" srmn indirin ve bir klasre an.(Bu Klasre aada SDR# klasr diyeceiz) b) OSMOCOM sitesinden "RelWithDebInfo.zip" dosyasn indirin ve bir baka klasre an. Alan dosyalardan rtlhttp://www.qsl.net/sdr.dll dosyasn SDR# klasrne kopyalayn. c) http://www.qsl.net/sdrsharp.com sitesinden SDR# RTL Plugin'i indirin ve aarak btn dosyalar SDR# klasrne kopyalayn. ) http://www.qsl.net/sdr-nightly-rtlhttp://www.qsl.net/sdr.zip/config/ klasrndeki SDRSharp.exe.config dosyasn kartarak SDR# klasrndeki ayn isimli dosyann stne kopyalayn.

  3) Her iki yazlm  henz altrmayn.

  4) DVB-T modlnz bilgisayarnzn USB portuna taknz. Bilgisayarnz, yeni donanm bulundu diyerek kurulum iin izin isteyecekdir. Bu aamada, DVB-T modlnzle birlikde gelen srcy KULLANMAYINIZ. Bilgisayar, kendi kendisine bir src kullanarak kurulumu yapacakdr.

  5) ZADIG dizinine giderek zadig.exe dosyasn altrn. Karnza yle bir ekran gelecekdir:

  6) Options'a tklaynz ve "List All Devices" seeneini seiniz.

  7) Karnza yle bir ekran gelecekdir:

  Burada, "REALTEK 2832U Device" seeneini seiniz. 

  (EK BLG: Yukarda verdiim ngilizce kurulum sayfasnda, -aadaki resimde grld ekilde- burada "Bulk-In, Interface (Interface-0) seeneinin seilmesi belirtiliyorsa da, DVB-T modle gre farkllk olabilecei kanaatine vardm.)

  Ek bilgi ekran - dikkate almaynz

  8) Burada dikkat edilmesi gereken en nemli nokta, srcnn ne olacadr. Aadaki resimde "Dikkat!" yazsyla gsterdiim kutucuklara dikkat ediniz. Her iki kutucukda da "WinUSB" srcsnn yazmas gerekmekdedir. libusbK ya da libusb-win32 olmamaldr. 

  Burada ayrca aadaki resimde "Kontrol edin!" yazsyla gsterdiim USB ID ksmn da kontrol edin. Buradaki iki kutucukda yeralan iki numaray bu adresteki bilgilere gre kontrol edin. lk kutucukda yeralan (resimdeki 0BDA) deer, VID deeridir. kinci kutucukda yeralan (resimde 2832) deer PID deeridir. Her iki deeri de kontrol ederken bana "0x" ilve edin. Eer buradaki deerler, USB Hardware sayfasndaki deerlere uyuyorsa, ship olduunuz modl SDR iin uygundur. (Burada sevinebilirsiniz..) 

   

  9) Herey yolunda ise, "Reinstall Driver" kutucuuna tklayarak src yklemeyi balatabilirsiniz. (Benim sistemimde zadig srcs zten kurulu olduu iin "Reinstall driver" bilgisi kmakdadr. eer daha nce Zadig srcsn kurmamsanz ve PC kafasna gre bir src kurmusa, burada "Replace Driver" yazs kar.)

   

  10) Src ykleniyor (stdeki resim) ve ykleme baaryla gerekletirildi. (altdaki resim)

  11) "Close"a tklayarak kalm ve pencereyi kapatalm.

  12) SDR# (SDR Sharp) dizinindeki "SDRSharp.exe" yi altrn.

  13) "Front end" ksmnda "RTL-SDR/RTL2832U" vey "'RTLSDR / USB" seeneini seiniz. (TCP/IP seilmeyecek)

  14) "Center" ksmna merkez frekansn giriniz. "Frequency" ksmna alma frekansn giriniz. Al modunu ayarlaynz. ve "Play"e basarak modlnz altrnz. 

  Hepsi bu kadar..

  DKKAT EDLECEK HUSUSLAR

  Hangi Yazlm?

  Bu arada dikkat edilmesi gereken bir husus var: Download sayfasnda SDR# Stable ve SDR# Dev olmak zere 2 versiyon var. SDR# Stable srmnde DVB-T modl tannmayabiliyor; bu yzden SDR# Dev srmn kullannz.

  Modl, NBFM'e gre grece ok byk band geniliine ship TV yaynlar iin retildiinden, NBFM al iin hassasiyet dk. Cihazla birlikte gelen kk anten yerine mutlaka hrici anten kullannz. Aadaki resimden de anlalaca zere, balkondaki bir 2m anteni ile 144.625 MHz'deki PR sinyalini, 144.800 MHz'deki APRS sinyalini ve 145.675 MHz'deki R3 rle sinyalini problemsizce aldm.  Modln giriine bir LNA ilvesi phesiz performans ykseltecekdir.

  26 Temmuz 2012 gn alnan iretler

  Giri preamplifikatr gerekli mi?

  DVB-T Modlnn i grn

  Yukardaki resimde, Bu DVB-T modllerinin devresi grlmekdedir. Dikkat edilecei zere, modln giriinde bir preamplifikatr bulunmuyor. Anten dorudan E4000 tmdevresine kuple edilmi. Bu yzden iyi bir antenin yannda dk grltl bir preamplifikatr iddetle tavsiye edilir. Aadaki resimler, modln preamplifikatrl ve preamplifikatrsz performanslar hakknda pek ok ey ifde ediyor.

  Denemelerde, Watkins-Johnson dk grltl amplifikatr kullandm.

    Watkins-Johnson 6201

  FM bandnda preamplifikatr yokken al

  FM bandnda preamplifikatrl al

   

  2m bandnda preamplifikatr yokken al

   

  2m bandnda preamplifikatrl al

   MODLN GRN KORUMAK

  Statik elektrie kar hassas tmdevrelerin kullanld devrelerin bu tr statik yklerden korunmas gerektiini biliyorsunuz. Bu modllerin giriini de elektrostatik yklerden korumak gerekiyor. Bu maksatla, modln anten giriinde koruma diyotlar olmas gerekiyor. Sanrm maliyeti drmek iin, bu modllerin bzlarnn giriine koruma diyotlar monte edilmemidir.

  Koruma diyotsuz giri   

   

  Koruma diyotsuz giri   

  Koruma diyotlu giri   

  Girite, A7 smd kodu ile gsterilen ve yanl olarak "U" prefiksi ile iretlenmi eleman, iinde biribirine ters olarak balanm 2 adet diyot bulunduran BAV99  elemandr. Bu diyodun olmamas dnyann sonu deildir. Ama antenden girebilecek elektrostatik akm modlnz i grmez hle getirebilir. Konuyla alkal forumlarda da belirtildii zere, buraya koruma amal diyot ilvesi lehinize olacakdr.  Analog uydu alclarnn tunerlerinin anten giriinde bu nev'i koruma diyotlarn bulabilirsiniz.

   

  Bu diyotlar buradan skp modlnzdeki bo yere lehimleyerek modlnzn giriini "salama alabilir"siniz.

   

   64 MHz'DEN AAISINI DNLEMEK

  Yukarda da belirtildii zere, Wikipedia'nn "List of software-defined radios" sayfasnda, bu modllerin 0...2.000 MHz arasnda alabildii bilgisi yeralmakda. Henz 64 MHz'den aas iin bir deneme yapamadm. Ancak, internet zerindeki hemen btn bilgiler E4000'in minimum alma frekansnn 64 MHz olduu yolunda. Bu durumda 64 MHz'den daha aadaki frekanslar dinlemek iin bir yukarya doru evirici (up converter) gerekiyor. u adreslerde bu amala yaplm evirici projelerini bulabilirsiniz:

  http://george-smart.co.uk/wiki/FunCube_Upconverter

  http://www.ct1ffu.com/site/

  Ayrca, http://superkuh.com/gnuradio.html adresinde, bu modllerin HF bandnda kullanm ile ilgili bz ipular verilmi.

  Basit bir evirici 

  64 MHz'den daha dk frekanslar dinlemek iin basit bir evirici devresi yeterlidir.

  Devrenin emas

  L1, L2 ve L3 bobinleri, 5 mm'lik bir ubuk zerine 180nH iin 9 tur, 270nH iin 11 tur sarlacakdr. Bobinlerin uzunluu 9 mm. olmaldr.

  Diyot mikser, SRA-1, SBL-1 gibi 7dbm giri isteyen bir model olabilir. Ben devrede, R&K firmasna ait M8 tip mikseri kullandm.

  Kristal osilatr iin ben 80 MHz'lik bir modl kullandm. Ama 66 MHZ'den daha byk baka osilatr modlleri de kullanlabilir. Antenden gelen iret bir alak geiren filtreden geilerek diyot miksere IF ularndan tatbik edilir. RF iretinin, mikserin RF girii yerine IF ularndan verilmesinin sebebi, bu diyor mikserlerin RF giriinin 500 kHz'den daha yukardaki iretleri kabl etmesidir.

  Prototip devre

  deal bir empedans uyumu ve seviye uyarlama iin emada grlen (R1, R2 ve R3'den oluan)pi zayflatma devresinde belirtilen deerde diren kullannz. Bulamadnz takdirde, 292 ohm yerine 300 veya 270 ohm'luk diren kullanabilirsiniz.

  Devrenin mikser k, DVB-T modlnn anten giriine balanr. SDR# yazlmn kullanrken, devredeki kristal osilatr frekansn alma frekansna eklemeyi unutmayn. Mesela, devrenizde 80 MHz'lik bir osilatr modl kullanyorsanz, 7.048 kHz'i dinlemek iin Merkez frekans 87 MHz'e, alma frekansn 87,048 MHz'e ayarlamanz gereklidir.

  Dinleme ekran grnts

  Prototip ile alnan iretlerden rnekler

  CW DNLE

  RTTY DNLE

  SSB DNLE

   

  GR PREAMPLFKATR

  NXP tarafndan retilen BGM1013,  geni bandl ve dk grltl bir MMIC tmdevresi. 2GHz'e kadar kullanlabilen tmdevrenin 1GHz'deki kazanc 35,5 dB. Modln giriinde BGM1013 kullanmaya karar verdim.

  Devrenin emas

  DVB-T modl giriinde koruma diyodu yoksa ve girie bu preamlifikatr ilve etmeyi dnyorsanz modl giriine koymak yerine koruma diyotlarn bu preamplifikatrn giriine koymay da dnebilirsiniz. Ben denemelerimde yle yaptm. Basite yaplm bir pcb zerine kurulmu preamplifikatrn ilk denemelerinde olduka tatminkr netceler aldm. imdi BGM1013'n data sheet'inde nerilen ekilde bir pcb hazrlyorum. Biten devreyi yaknda burada yaynlayacam.

   

   

  Yukarda anlatlan konvertr ve preamplifikatr devrelerini tek bir kartda topladm. Bu devrenin basl devre pln, alt ve st yerletirme plnlarn aada bulabilirsiniz. DVB-T modln, orijinal kutusundan katp bu devreye monte etdim. Bunun iin u yolu tkip etmelisiniz:

    1) Modln plstik kapaklarn kartn.

  2) Anten soketini skn.

  3) USB soketini skn

  4) USB soketinin kt yere 4 adet pin lehimleyin.

  Bundan sonra DVB-T modl hazrlanan bask devreye monte edilebilir.

  Devrenin bitmi hli

  Devrenin bask devre pln

  Devrenin st yerletirme pln

  Devrenin alt yerletirme pln

   

  lgili balantlar:

  RTLSDR wiki

  SDR Sharp yazlm

  RTL2832'li DVB-T modlerle alkal bir baka site

  http://www.ab9il.net/software-defined-radio/rtl2832-http://www.qsl.net/sdr.html

  http://superkuh.com/gnuradio.html

  http://www.reddit.com/r/rtlhttp://www.qsl.net/sdr

   Son gncelleme: 18 Kasm 2012

   

  www.qsl.net

  Pe 100 Boru HDPE Borular Polietilen Borular Pe100 Borular

  Pe100 Boru
  Polietilen Boru Genel Özellikler Hdpe Boru Kullanım Alanları Hdpe Boru ve Üstünlükleri Pe100 Boru Ağırlık Teknik Tablo ve Bilgileri Birleştirme Yöntemleri Hdpe Boru Fiyatları

  HDPE BORU VE KUZEYBORU

  Hdpe Boru Kuzeyboru tarafından 2004 yılından itibaren üretilmeye başlamış o günden bu yana da Hdpe Boru üretim kapasitesi ve çapı büyütülerek bugünki konumu ulaşmıştır. Hdpe boru üretiminde kullandığımız Tüm HDPE(High Density PolyEthylene - Yüksek Yoğunluklu Polietilen) hammaddeler PE100+ Association tarafından onaylanmıştır. 20 mm - 800 mm arası ve Pn4-Pn32 basınç sınıfları arasında istenilen çap basınç ve boyutlarda üretim yaptığımız ürünlerimizin tüm teknik detayları için sol taraftaki menüde istediğiniz filtrelemeyi yaparak aradığınız ürün hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Pe 100 boru gurubu yaygın olarak Hdpe boru olarakta anılmaktadır. Hdpe boru ve Hdpe boru ile ilgili her türlü bilgiye sitemizde yer vermekteyiz . Hdpe boru ağırlıkları , pe 100 boru teknik tablo sekmesinde yer almaktadır. Sitemizde yer almayan soru görüşleriniz için Hdpe boru hakkında yazarak [email protected] adresimize mail atabilirsiniz. Hdpe boru fiyat listesi için güncel fiyat listelerimiz sayfasını inceleyebilirsiniz.

  PE boru ( polietilen boru  ), 1950'lerin ortalarından beri dünyada üretilmeye başlanmıştır . O günden bu yana PE kullanımı ve PE boru için polietilen boru uygulamaları (polietilen boru) demir, çelik ve çimento sistemlerine oranla daha fazla sunduğu avantajlar nedeniyle son derece büyüdü. Pe100 boru sistemleri 1950 yıllarda kullanılmaya başlandığında özellikle içme suyu taşınmasındaki kimyasal etkileri üzerinde hassasiyetle durulmuş ve birçok test yapılmıştır.  Ve bu testlerden çıkan sonuçlara göre Pe100 borular içerisinde mikro organizma büyümesi, suyun tadını ve yapısını bozmaması, su ile herhangi bir kimyasal tepkimeye girmemesi, içme suyu görünümünde herhangi bir bozulmaya yol açmaması ve dışarından boru sistemi içine herhangi bir mikro organizma sızmaması gibi bulgular elde edilmiştir.

  Bu testler sonrası özellikle insan sağlığa hiç zarar dokunmayan pe100 borular plastik sanayinde standardize edilerek insanlığın kullanımına sunulmuştur. Pe100 boru özellikle içme suyu taşınmasında kullanılan asbest çelik ve beton boruların kullanımını sonlandırarak insanlığın faydasına sunulmuştur.

  PE borunun (polietilen boru) esnekliği, kurulumda maliyet tasarrufuna izin verir. Kazıntısız teknoloji, açık kanallara olan ihtiyacı ortadan kaldırabilir ve halka ve çevreye olan rahatsızlığı azaltabilir. PE, eski boru hatlarına yapısal bir astar olarak kolayca eklenebileceği için sıklıkla eski boru hatlarının yenilenmesinde kullanılabilir.

  Plastiklerin özellikleri ve spesifikasyonları, özellikle polietilen sanayide kullanım eğilimlerinin kısa sürede artmasını sağladı.

  Sağlıklı uzun ömürlü ve ekonomik olarak üretilen Kuzeyboru Hdpe Boruları Dünyadaki birçok üretici ve sağlık kontrolü yapan kuruluşların ortak çalışmasında yer alarak ülkemizdeki yetkili kuruluş olarak Sağlık Bakanlığına bağlı Hıfzısıhha kurumundan gıda sertifikası almıştır. Hdpe boru içme suyunda kullanılacak ise siyah üzerine mavi çizgili olarak yada sadece mavi renkte üretilir. Fakat özellikle dış ortamlarda stoklanma, uygulanacak bölgedeki dış ortam güneş etkisi ve uygulamalarında uzun süren faaliyetler olması sebebi ile UV katkılı siyah boru üretimi daha revaçtadır. Zira mavi renkli borular uzun süre güneş ışınları maruz kalması halinde ömürlerinde kısalma olmaktadır. Ayrıca natürel ya da siyah renkte üretilen Hdpe hammaddeleri daha açık bir renk olan mavi renge dönüştürmek daha pahalı bir uğraştır.

  Pe100 Boru Kuzeyboru tarafından minimum 50 yıllık bir ömür öngörülerek üretilmektedir. Bu ömür tespiti gerçek ve deneysel test sonuçları ile belirlenmiştir. Bununla birlikte Pe100 boruların ömürleri normal çalışma koşullarında 50 yıllık ömrün çok üzerinde bir süre olarak beklenmektedir.

  Hdpe boruların ömürlerini belirlemek için bir regresyon eğrisi belirlemek gerekmektedir. Bu regresyon eğrisini tespit edebilmek için 20 °C, 60 °C ve 80 °C ‘lerde basınç testleri yapılmaktadır. Bu bir dizi test sonrası ortaya çıkan regresyon analizi bize Hdpe boru ömür hakkında bilgi vermektedir. Hali hazırda 10 Mpa basınç altında Pe100 boru 50 yıllık bir minimum ömre sahiptir. Ömür testi için birde 10.000 Saatlik yani yaklaşık 14 aylık bir süreyi kapsayan basınç testi pe100 boru için öngörülen bir test yöntemidir. Bütün bu testler 2006: ISO 1167-1/2 ve ISO9080:2003 regresyon test koşullarına uygun olarak yapılmaktadır.

  HDPE Borular ayrıca kullanılan malzeme türüne göre sınıflandırılır:

  • PE 32 - düşük basınçlı boru sistemleri
  • PE 40 - düşük basınçlı boru sistemleri
  • PE 63 - orta basınçlı boru sistemleri - sulama sistemi - içme suyu bağlantıları
  • PE 80 - 4 barbasınca kadar doğal gaz dağıtım şebekesi için gaz borusu - 16 bar basınca kadar içme suyu borusu - kanalizasyon, çıkış boruları, endüstriyel boru
  • Hdpe yüksek basınçlı boru sistemleri.

  HDPE BORU GENEL ÖZELLİKLERİ

  YÜKSEK DAYANIM GÜCÜDiğer malzemelerle karşılaştırıldığında, boru döşeme koşullarının zorluklarına daha fazla dayanıklılık sağlar.

  YÜKSEK AKIŞ

  PE borular, çimento esaslı astarlar ve fiber takviyeli çimento gibi çoğu plastik olmayan malzemeden daha düşük sürtünme faktörlerine sahiptir. PE' nin yüzey enerjisi özellikleri, malzeme birikiminin engellenmesini ve boru hattının ömrü boyunca pürüzsüz karakteristiğinin korunmasını sağlar.

  AŞINMA DİRENCİ

  Aşındırıcı bulamaç uygulamalarında uzun ömür sağlayan mükemmel aşınma direnci. PE boru, çelik gibi çoğu uygulamadan boru malzemelerinden daha dayanıklı bir uygulamadır.

  KİMYASAL DİRENÇ

  Çok çeşitli kimyasal etkileşimlere karşı olağanüstü direnç gösteren polietilen hammadde, petrol boru hatları ve madencilik işlemlerinde kullanılan kimyasal arıtma uygulamaları gibi uygulamalarda polietilen boru sistemlerinin kullanılmasına olanak tanır.

  AŞINMAYA DİRENÇ

  PE boruları, hammaddeye karbon siyahı eklenerek ultraviyole (UV) ışık bozunumuna karşı dengelenir. Bu nedenle, siyah PE boruları, boruların doğrudan güneş ışığına maruz kalacağı tesisatlar için uygundur.

  Daha Hafif, Daha Kuvvetli, Kimyasallara Daha Dirençli

  KUZEYBORU PE boru pürüzsüz bir iç yüzey ile sert, hafif, sağlam bir borudur. Çeşitli çaplarda mevcuttur. Bakır, PVC, demir ve beton boruya göre çeşitli uygulamalarda çok uygun bir alternatiftir. PE boru benzer boyutlarda bir beton borunun ağırlığının yaklaşık 1/10 ağırlığındadır. Taşıma, minimum ağır ekipman gerektirir ve buz üzerinde veya ıslak, bataklık alanlar üzerinden kolaylıkla monte edilebilir. Paslanmayı desteklememesi onu tercih edilen bir malzeme haline getirir. Tuzlu suya ve sıhhi kanalizasyon atık suyunda bulunması muhtemel kimyasallara karşı dirençlidir. Korozif asitler, bazlar ve tuzlara, çoğu boru malzemesinden daha iyi direnç sunar. Buna ek olarak polietilen bakteri, mantar ve en "agresif" oluşuran topraklardan etkilenmez. Çözücü ve yakıtlar gibi birçok maddeye de iyi dirençlidir.

  Taşıma, Yükleme Kolaylığı

  Sert beton boruya göre daha kolay işlenir, monte edilir ve inşaat işlemi sırasında maliyet tasarrufu sağlar. Yapısal olarak, diğer borular çatlaklara ve kırılmaya eğilimlidir. PE100 boru soğuk hava tesisatlarında, darbelere dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Deniz uygulamalarında uzun boylarda boru kıyıya monte edilebilmekte ve sonra yerine oturtulabilmektedir.

  Sızdırmazlık

  Alın kaynak, elektrofüzyon kaynak veya contalı birleştirme yöntemiyle olası kaçak noktalarını ortadan kaldırır.Polietilen boru ve bağlantı parçaları, doğal olarak, dış yüklerden, titreşimlerden ve su sıkışması gibi basınç dalgalanmalarından kaynaklanan hasarlara dayanıklı, dirençlidir. Soğuk havalarda bile polietilen boru taşımaya ve bükülmeye toleranslıdır.

  Maliyet Etkili, Daimi

  PE boru farklı avantajlar da sunmaktadır. Diğer malzemelerden yapılan boru sistemlerinde yön değişiklikleri için gerekli birçok bağlantıyı ortadan kaldırmak için nominal boru çapının 25 katı kadar küçük yarıçapta bir eğriye monte edilebilir. Ek olarak, PE borunun esnekliği , pürüzlü zemine, konsolide edilmemiş nehir tabanlarına ve kazılan su altındaki siperlere, pahalı temellere veya küçük dereceli dirseklere ihtiyaç duymadan adapte olmasını sağlar.PE boru hem kısa hem de uzun vadede maliyet açısından etkilidir. Hafif olması, nakliye ve kurulumun daha kolay olmasını sağlar. Sızdırmaz ve yorulmaya karşı dirençli olması, yıllarca bakım gerektirmeyen kullanım anlamına gelir. Plastik Boru Enstitüsü, pe100 borunun servis ömrünü   50-100 yıl olarak hesaplıyor.

  HDPE Boruların ömürlerini etkileyen dış faktörlerde şunlardır.

  • Hdpe boru çalışma koşulları Sıcaklık ve Basınç ve akışkan özellikleri • Kullanılan Hdpe hammaddenin kimyasal yapısı • Hdpe boru döşenmesi sırasında boru üzerine doldurulan toprak yapısı yani gömlekleme koşulları • Hdpe boru döşenen toprağın standart dışı kimyasal yapısı • Pe100 boru birleştirme şartları ve yöntemleri

  Pe100 boruların ömür hesaplanmasında 20 0C lik akışkan sıcaklığı baz alınarak 50 yıllık minimum ömür tespiti yapmaktayız fakat Türkiye’de ve dünyanın bir çok bölgesinde termal olmayan su kaynakları 7 0C ile 12 0C arasındadır. Bu durumda Kuzeyboru Hdpe boru ömrü artacaktır. Tam tersi olarak yüksek sıcaklık içeren akışkan taşımalarında Pe100 boru ömrü teorik olarak azalacaktır. Pe100 boru ömrü taşınan akışkanın Hdpe hammadde ile yapacağı kimyasal bağlar ile de değişkenlik gösterebilir bunun için pe100 boru kimyasal dayanıklılık tablomuza bakabilirsiniz. Web sitemizde üretimimizde yer alan tüm ürünler tek yer almakta ve tüm teknik detayları bulunmaktadır. Ayrıca Pe100 boru kataloğu istemeniz halinde adresinize ücretsiz kargo edebiliriz.

  HDPE BORU AVANTAJLARI

  ◆ Hdpe Boru Sızdırmaz◆ Hdpe Paslanmaya Dirençli ◆ Hdpe Kimyasallara Dirençli ◆ Hdpe Uzun Ömür ◆ Hdpe Yorulmaya Dirençli ◆ Hdpe Darbeye Dirençli ◆ Hdpe Hafif ◆ Hdpe Esnek◆ Hdpe UV ışınlarına dayanıklı◆ Hdpe Çevre Dostudur. 

  Kanıtlanmış Performans Geniş Uygulama Yelpazesi

  ◆ Madencilik

  ◆ Yangın Şebekeleri

  ◆ Drenaj

  ◆ Su Şebekeleri

  ◆Sulama Hatları

  ◆ Gaz Toplama

  ◆ Su Transferi

  ◆Gıda sektörü

  PE boru kullanım alanları ;

  ◆ İçilebilir Su Dağılımı

  ◆ Basınçlı Su Sistemleri

  ◆ Kanalizasyon Sistemleri

  ◆ Deniz Boru Hatları ve Geçişleri

  ◆ Balık Çiftliği Uygulamaları

  ◆ Katı Madde Nakliye Hatları

  ◆ Kılıflı Jeotermal Isıtma Boru Hatları

  ◆Geri Dönüşümlü ve Geri Kazanılmış

  ◆ Elektrik ve Telekomünikasyon Şebekeleri

  İçme suyu

  Kullanımı kolaydır. Tesisin termal füzyonu, kurulum süresini kısaltıyor ve sızdırmaz derzlerin sızma ve sızıntı sorunlarını ortadan kaldırıyor. KUZEYBORUN Hdpe borular dinamik topraklar ve depreme eğilimli alanlar için çok uygundur.

  Kanalizasyon Sistemleri

  Belediye ve endüstriyel kanalizasyon uygulamalarında 35 yılı aşkın süredir kullanıldıktan sonra, kanalizasyon ve atık su sistemleri için güvenilir, düşük maliyetli, uzun vadeli bir çözüm olduğu kanıtlanmıştır. Sert beton, PVC veya çelik boruların direnç gösteremediği dayanıklılık ve dayanıma sahip, korozyona ve kimyasallara direnç sağlar. Hafif  kolay kurulabilir, son derece esnektir ve zaman içinde paslanmaz veya tüberkülasyon yapmaz.

  Sanayi

  Uzun vadeli güvenilir boru hattı çözümleri her zaman endüstriler tarafından talep edilmektedir. Korozyona, aşınmaya ve kimyasallara karşı direnç sunar, böylece dayanıklı, güçlü ve düşük maliyetli kurulum elde edilir.

  Deniz Boru Hatları

  KUZEYBORU PE borularının belirgin özelliklerinin belirgin şekilde anlaşıldığı en önemli uygulamalardan biri, su altındaki boru hatları içindir. KUZEYBORU Hdpe boruları, su altında nehir geçişi, dere geçişi, ve açık denizde tuzlu su alım hatları için başarıyla döşenmiştir. Tehlikeli kimyasal atıklar ve radyoaktif atıklar, PE boruları vasıtasıyla ciddi bir maliyet tasarrufuyla zararsız olarak derin denizde arıtılmaktadır. PE boruları ile ekonomik yaşanamamasından ötürü yapılamayan projeler mümkün hale getirildi.

  Isıtma Soğutma

  Soğutma ve içilebilir su sağlayan çift amaçlı projeler de dahil olmak üzere soğutma uygulamaları için güçlü, sızdırmaz ve kimyasal olarak iyi bir çözüm olduğu kanıtlanmıştır. Kıyıya sürekli ve yeterli bir uzunlukta monte edilebilir, suyun yüzeyinde yüzer ve sonra kontrollü bir süreçle batırılabilir. Boru aynı zamanda belirli uzunluklarda üretilebilir ve deniz dalgıçları yardımıyla sahada flanşa bağlanabilir. KUZEYBORU Hdpe borunun hem korozyon hem de kimyasallara karşı direnci onu ideal bir çözüm haline getirir.

  Madencilik

  KUZEYBORU HDPE boru, nehir suyu dağıtımı, ıslah hatları, menfez, kanalizasyon ve alt drenaj sistemleri ve taşıma borusu dahil olmak üzere, atık bertaraf suyu yönetimi için madencilik uygulamalarında da yaygın olarak kullanılmaktadır. Hafif, esnek, dayanıklı ve aşınmaya dayanıklıdır. Neredeyse sızdırmazdır ve maden ocaklarında sıkça bulunan korozif kimyasallara, asitlere veya tuzlara dayanabilir. KUZEYBORU PE boru zemin uygulamalarında güç ve dayanıklılığı birleştirir. UV'ye dayanıklıdır.

  Yurt İçi Gaz Dağılımları

  Daha önce, mühendisler daima yanıcı gazların taşınması için HDPE borular kullanımı açısından  psikolojik bir korku yaşıyorlardı. Bununla birlikte, deneyler ve kapsamlı denemeler, bu korkuların tamamen yanlış olduğunu kanıtladı ve her türlü yanıcı gazın taşınması için HDPE borular mükemmel performans sergiledi. Deneyler yaşanan endişelerin güvenlik ve çevresel etkiler açısından önemsiz olduğunu kanıtladı.

  Sulama, Drenaj

  Hdpe, nehir ve kanal, tarımsal sulama sistemleri, boru hatları ve su tasarrufu gibi tarımsal drenaj uygulamaları için uygun maliyetli bir çözümdür. Hafiftir, esnektir ve sızdırmazdır, korozyona ve tuzlu suya dayanıklıdır ve tesisat kolaylığı için ek yerleri ısı ile kaynaştırılabilir.

  Hdpe Borular hakkında ayrıntılı bilgi almak için [email protected] adresimize mail atabilir yada canlı destek hattımızdan yardım alabilirsiniz.

  www.kuzeyboru.com.tr

  Çok ucuz AIS Alıcı (Receiver) yapmak! – GemiTrafik.com

  Teknoloji ilerledikçe amatörler için farklı fırsatlar ortaya çıkıyor!

  İşte bu da onlardan biri, çok ucuza, Karasal Sayısal TV Alıcısı (DVB-T Receiver) kullanarak AIS alıcısı yapmak ve çevremizdeki ticari gemi trafiğini bilgisayarımızda izlemek! 🙂

  Hemen en başta önemli bir not olarak eklemek isteriz ki bu sistem ile göreceğiniz-alacağınız AIS sinyalleri gerçek bir AIS alıcı (veya alıcı-verici (transponder) cihazından çok daha az olacaktır, bu nedenle teknede-denizde seyrüsefer (navigasyon) amaçlı olarak kullanılmamalı, sadece amatör bir hobi projesi olarak, eğitim-öğretim amaçlı kullanılmalıdır.

  Ayrıca ülkemizdeki yönetmelikler gereği gemiler dışında AIS sinyallerini takip etmek ve paylaşıma sunmak yasaktır!

  Yukarıda resmini göreceğiniz cihaz yurtdışından (Örnek: eBay.com) oldukça ucuza (Bu cihaz Çin’den Türkiye’ye kargo dahil 22 (Yirmi İki) Türk Lirasına geldi!!) temin edilebiliyor.

  Normalde bilgisayardan karasal dijtal TV ve radyo yayınlarını izlemeye yarayan bu cihaz SDR (Software Defined Radio – Yazılım Tanımlı/Destekli Radyo) yazılımı ile çeşitli telsiz görüşmelerini dinlemek, AIS sinyallerini yakalamak, uydu üzerinden çeşitli servisleri takip etmek için kullanılabiliyor. Bu yazımızda evde kendi kendimize nasıl AIS alıcı yapacağımızı anlatacağız.

  Öncelikle yapılacak şey RTL2832 chipsetine sahip bir USB DVB-T alıcı temin etmek.

  Cihazı çalıştırmadan önce anten işini çözmemiz lazım;Zira bu cihazın asıl amacı yüksek frekanslardaki dijital karasal uydu yayınları almak olduğu için beraberinde gelen küçük tel anten AIS sinyalleri için yeterli değil. Yapmanız gereken bu vidalı anteni yerinden çıkartıp buraya ~50cm’lik bir bakır teli sarıp bağlamak..

  Eğer bulunduğunuz yer denize (ve AIS sinyali yayınlayan gemilere) yakın bir yer ise basit bir tel parçası başlangıç için anten olarak işinizi görecektir. Bu basit-uyduruk anteni pencereden, balkondan dışarıya sarkıtmanız yeterli. (Antenin bina dışında olması önemli.. VHF AIS sinyalleri beton duvarları pek sevmez!) İlk sinyalleri alıp sistemi çalışır hale getirdikten sonra internetteki pek çok kaynaktan AIS anten projelerini araştırabilirsiniz. (Yandaki resimde orijinal anten yerine konnektörle başka bir anten sistemine bağlanmış alıcıyı görüyorsunuz..)

  Cihazın kendi sürücülerini beraberinde gelen CD’den kurup cihazı bilgisayarımıza takıp çalıştırıyoruz. Muhtemelen İstanbul, Ankara veya İzmir dışında yaşıyorsanız bulunduğunuz bölgede dijital karasal yayın olmadığından cihaz bu hali ile bir işinize yaramayacaktır! (Birkaç büyükşehirde TRT’nin test amaçlı dijital karasal yayınları var, cihazınızı deneyebilirsiniz..)

  Daha sonra yapılması gereken SDR# (“SDR Sharp” diye okunuyor..) yazılımını kuruyoruz.Internetten de pek çok farklı ve eski-yeni versiyonunu bulabilirsiniz veya buradan çalışan-denenmiş bir versiyonunu indirebilirsiniz..

  Bu programı kurduktan sonra programı çalıştırmadan kurulumun yapıldığı klasöre gidip ZADIG.EXE isimli programı çalıştırmalısınız. Bu program DVB-T alıcınızın orijinal sürücülerini SDR programına uygun modifiye edilmiş sürücüler ile değiştirecek, böylece SDR programını bu cihaz ile kullanabilir hale geleceksiniz.

  Dikkat etmeniz gereken zadig.exe’yi çalıştırdığınızda ekranda seçilecek bir cihaz görünmeyecektir, siz options menüsünden “List All Devices” seçeneğini işaretleyince aşağıdaki açılır menüdeki seçenekler aktif olacak.Bu menüden “Built-in, Interface (Interface 0)” seçeneğini seçip WinUSB driver’ini yükleyeceksiniz.

  Sonraki aşama bilgisayarınıza Audio Pipeline denilen, bilgisayardaki programlar arası ses (audio) bağlantısı kurulmasını sağlayan bir yazılım kurmalısınız. Internette pek çok seçenek bulabilirsiniz ama en yaygın, pratik ve ücretsiz olan VB-Audio Virtual Cable programını buradan da indirip kurabilirsiniz.

  Bu programın özel bir ayarı yok, kurup bilgisayarınızı restart etmeniz yeterli.

   

  ve programı şimdi çalıştırabilirsiniz.Aşağıda çalışan ve ayarları doğru yapılmış bir programın ekran görüntüsünü göreceksiniz;

  Burada dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var.Birincisi yukarıda RTL-SDR/USB cihazınızı (veya sizinkinin adı belki biraz değişik olabilir) seçmiş olmanız gerekir.AIS frekanslarının yayınlandığı deniz VHF 87b ve 88b kanallarının frekansını VFO yazan bölümdeki rakamları değiştirerek 161.975MHz veya 162.025MHz ‘e ayarlıyoruz..(Ufak tefek frekans kaymaları olabilir, düzeltmeyi daha sonra programın detaylarını öğrendikçe çözebilirsiniz.. Temel olarak 162 MHz frekansı civarlarında bulunmanız AIS sinyallerinizi ekranda görmenize yetecektir, detaylar bu aşamada önemli değil..)

  AIS sinyallerini doğru olarak yakalayabilmek için Radio ayarlarından NFM (Narrow Band FM) seçmeniz ve bant genişliğini (Bantwidth) 12500 gibi bir ayara getirmeniz önemli.

  Sonraki aşama sinyalleri güçlendirmek ve netleştirmek. Bunun için Configure butonuna basarak aşağıdaki ekranı açıyoruz;Burada yapılması gereken RF (Radio Frekans) Gain düğmesi ile oynayarak çok aşırı parazit yaratmadan ama sinyalleri görünür-net hale getirecek kadar arttırmak. (Yukarıdaki büyük resimde görülen iyi bir örnek.. Genel olarak ekran mavi, fazla parazit yok, ama AIS sinyalleri ilgili frekansların altında yatay turuncu-kırmızı çizgiler olarak net bir şekilde görülüyor.. İdeal!)

  Bu ekranda gördüğünüz Frequency correction ise daha ileri aşamada sinyal-frekans kaymalarını düzeltmenize yarayacak bölüm, şimdilik dert etmeyin, AIS sinyallerini 162MHz civarlarında yakaladıktan sonra tam doğru frekansı görüp görmemeniz çok önemli değil.

  Eğer yukarıdaki gibi bir ayar ile AIS sinyallerini ekranda benzer şekilde görebiliyorsanız son aşamaya geçebiliriz. SDR# yazılımınızı stop edip Audio Output bölümünden VB-Audio Virtual Cable’ı seçip Play’a basıp programı çalışır durumda tutuyoruz.

  Ses olarak aldığımız AIS sinyallerini gerçek gemi bilgilerine çevirmek için AISMon yazılımını kuruyoruz. Programı ilgili Yahoo Grubuna üye olarak indirebilir veya buradan 2.2.0 versiyonunu indirebilirsiniz.

  Burada dikkat etmeniz gereken ilk konu sinyal seviyesini resimde görüldüğü gibi ortanın birazcık üzerinde tutmanız. Bunu SDR yazılımındaki Audio AF Gain bölümünden de yapabilirsiniz, bilgisayarınızın ses ayarlarından VB-Audio Virtual Cable’ın ses seviyesini değiştirerek de.

  Audio Device olarak VB-Audio’yu seçemeniz gerektiğini söylemiyorum bile! 😉

  ve son olarak UDP Output portu olarak bilgisayarınızın lokal IP adresi olan 127.0.0.1 ve kafanıza göre herhangi bir port (örnekte 9919 kullandık.. herşey olabilir, yeterki kullanılan başka bir port ile çakışmasın) kullanıyoruz.

  Start Monitoring’e bastığımızda SDR# ‘dan gelen ses sinyalleri VB-Audio Virtual Cable üzerinden AISMon’a gelecek, burada Demodulator Counts bölümünde programınızın çözebildiği (veya hatalı olarak duyduğu) sinyallerin sayısını göreceksiniz. Amacımız SDR#’ın ayarları ile oynayarak buradaki doğru yakalanan sinyal sayısını arttırmak.

  eee, peki nerede gemiler? 🙂Buradaki ID rakamları gemilerin yayınladığı değişik AIS sinyallerini gösteriyor, bunları bir harita üzerinde canlı canlı görmek için bir de harita programına ihtiyacınız var.Tavsiyemiz OpenCPN isimli açık kaynak kodlu harita-navigasyon yazılımı.

  Programı indirip kurduktan sonra ayarlar bölümünde aşağıdaki gibi bir ayar yapmanız gerek;

  Burada dikkat etmeniz gereken tek nokta IP adresi ve UDP portu olarak AISMon’da kullandığınız adreslerin aynısını burada kullanıyor olmanız.

  Bu ayarları da doğru şekilde yaptıktan sonra Tamam’a bastığımızda aşağıdaki gibi harita üzerinde gemilerimizi görmeye başlıyoruz.

   

   

   

  Gemileri görmek için acele etmeyin! 🙂AISMon ekranında ID olarak çıkmaya başlayan gemiler az sonra burada görülür hale gelecektir. (Harita üzerinde sağ tıklayıp AIS hedefleri listesini de yukarıdaki gibi açabilirsiniz..)

  Sabit (demirli) gemiler sarı renkli üçgenler, seyir halindekiler ise yeşil renkli üçgenler olarak görülecek. Ayrıca siyah kare içinde nokta olarak görülenler ise fener, şamandıra vb. gibi sabit seyir yardımcılarının AIS sinyalleridir.

  Muhtemelen ilk denemenizde gemileri göremeyeceksiniz! 🙂 ama yılmak yok, sonuçta bu bir hobi projesi, deneyip yanılarak doğru ayarları bulacaksınız.

  Takıldığınız yerlerde aşağıya yorum olarak paylaşın, buradan cevaplayalım, herkese faydası olsun.

  Kolay gelsin! 🙂

   

  www.gemitrafik.com


  Смотрите также